Home

Terenuri de sport

Terenuri de sport

Începând cu 1 mai 2021, cetățenii Sectorului 6 au acces liber pe terenurile de sport în aer liber și spațiile de recreere, din curțile unităților de învățământ preuniversitar de stat, după terminarea orelor de curs. Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat, în ședința din 15.04.2021, Regulamentul privind accesul cetățenilor și copiilor pe terenurile de sport cu acces liber și în spațiile de recreere, amenajate în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat din Sectorul 6. Pe lângă activitățile sportive, ce pot fi desfășurate numai acolo unde există teren de sport în aer liber, cetățenii se pot delecta și cu jocuri de șah sau table, în spațiile amenajate special pentru activități de recreere.

Obligațiile utilizatorului

 • Este permis accesul cetățenilor/utilizatorilor, doar în zonele cu marcajul „Acces liber”;
 • Copilul cu vârsta de până la 10 ani va fi însoțit obligatoriu de un aparținător (părinte, bunic, frate major ș.a). Aparținătorul răspunde de acțiunile și faptele minorului, potrivit art. 1372 - 1374 ale Codului Civil;
 • Copilul cu vârsta de până la 14 ani să aibă asupra sa minim un numar de telefon mobil al unui părinte/reprezentant legal la care în caz de urgență acesta poate fi contactat de către agenții de pază/paznicii unității de învățământ;
 • Să folosească terenurile de sport numai pentru a practica sporturi conforme cu amenajările, instalațiile specifice și dotările existente. Este interzisă orice alta activitate care nu se încadrează în categoria „activități sportive în aer liber”; 
 • Să folosească spațiile amenajate pentru activități de recreere numai pentru astfel de activități (șah, table, socializare, șotron etc.), fiind interzise activitățile sportive de masă pentru a evita distrugerile; 
 • Să nu fumeze, să nu consume băuturi alcoolice și să nu mănânce semințe. Acestă obligație este aplicabilă și aparținătorilor copiilor/elevilor. În situația în care persoanele care însoțesc minorul se află în stare de ebrietate, sub influența substanțelor psihotrope, au un comportament care lezează opinia publică sau pătrund cu țigări aprinse în incinta unității de învățământ, aceștia sunt invitați să părăsească incinta sau accesul le este strict interzis; 
 • Echipamentul sportiv folosit pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete) nu va putea fi folosit în incinta terenurilor sportive sau a unităților de învățământ, ci doar depozitat în apropierea locurilor unde utilizatorii își desfășoară activitățile sau în locurile special amenajate, pentru a putea fi supravegheate de către proprietari care sunt direct răspunzători de siguranța acestora;
 • Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor este strict interzis în incinta unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6; 
 • Instalațiile și echipamentele aflate pe terenurile de sport vor putea fi folosite doar pentru desfășurarea de activități de educație fizică și sport;
 • Spațiile de recreere amenajate în incinta unităților de învățământ vor putea fi folosite doar pentru activități de recreere ce nu presupun sporturi de masă;
 • Respectarea regulilor de conduită sportivă;
 • Respectarea ordinii și liniștii publice;
 • Respectarea strictă a orarului afișat;
 • Păstrarea curățeniei;
 • Utilizatorul trebuie să poarte haine și echipament adecvate activităților sportive;
 • Obligația de a părăsi toate spațiile și terenurile de sport aparținând unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza Sectorului 6 la sfârșitul programului de utilizare sau în cazul în care sunt somați în acest sens de agentul de pază/paznicul unității de învățământ, de către reprezentatul unității de învățământ sau de reprezentanții Poliției Locale a Sectorului 6, din cauza nerespectării obligațiilor din prezentul Regulament;
 • Accesul utilizatorilor la terenurile de sport cu acces liber și la spațiile de recreere amenajate se face pe proprie răspundere, sau pe propria răspundere a părinților/reprezentanților legali ai copiilor/elevilor;
 • În condiții de forță majoră, Stare de Urgență, Stare de Alertă activitățile sportive pe terenurile de sport în aer liber și activitățile de recreere în spațiile special amenajate se vor desfășura în conformitate cu condițiile impuse de reglementările legale în vigoare.

Program

Accesul este permis la o oră după încheierea orelor de curs și al celorlalte activități desfașurate de către unitatea de învățământ și 

 • Până la ora 20.00 pentru sezonul de iarnă (01.11/31.03) 
 • Până la ora 22.00 pentru sezonul de vară (01.04/31.10)

În zilele de sâmbătă, duminică și pe timpul vacanțelor, programul va fi:

 • Sezonul de iarnă (01.11/31.03) între orele 10.00 - 13:00 si 16:00 - 20.00 
 • Sezonul de vară (01.04/31.10) între orele 10.00 - 13:00 si 16:00 - 22.00

Acolo unde terenurile de sport sunt prevăzute cu instalație de iluminat cu nocturnă, programul de acces este până la ora 22.00, indiferent de sezon.

Este strict interzis

 • Consumul de tutun, băuturi alcoolice sau semințe;
 • Desfășurarea activităților de altă natură, decât sportivă, pe „terenurile de sport cu acces liber”;
 • Desfășurarea activităților sportive de masă (fotbal, volei, bashet, etc) acolo unde nu există teren de sport împrejmuit ;
 • Accesul cetățenilor în zonele marcate cu mesajul „Acces permis exclusiv elevilor și personalului unității de învățământ”;
 • Utilizarea echipamentelor sportive folosite pentru deplasare (biciclete, role, skateboard, trotinete);
 • Accesul automobilelor, motocicletelor, motoretelor, scuterelor;

 

PLACEHOLDER TAB 3

PLACEHOLDER TAB 5