Home

ANEXA 1 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Frasinului, nr. 14”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuințe colective pe un teren în suprafaţă măsurată de 291 mp