Home

ANEXA 1 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Aragonitului, nr. 11”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuinţă unifamilială, pe un teren în suprafaţă măsurată de 306 mp