Home

ANEXA 1 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Brădișului nr. 2D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de locuințe colective pe un teren în suprafață de 264 mp, proprietate privată, persoane fizice