Home

ANEXA 1 - Proiect de hotarare privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Strada Ciorogârla, nr. 371D”, Sector 6, pentru construire imobil cu funcţiunea de cămin pentru persoanele vârstnice pe un teren în suprafaţă măsurată de 1365 mp