Home

ANEXA 2- Proiect de hotarare pt. aprobarea Planului urbanistic de detaliu – “Intrarea Poiana Lacului nr. 34C”, de construire imobil cu funcţiunea de locuințe unifamiliale cuplate și un imobil cu funcție de locuinţă unifamilială, teren de suprafata 1350 mp