Home

Actualizați-vă dosarele de locuință, în perioada 16 august – 30 septembrie 2023!

Actualizați-vă dosarele de locuință, în perioada 16 august – 30 septembrie 2023!

Persoanele care și-au depus dosare pentru solicitarea unei locuințe de stat și se află pe o listă de așteptare trebuie să-și actualizeze anual informațiile din dosare. Nu e nevoie să aducă din nou toate documentele, ci doar 2-3 adeverințe și o declarație pe proprie răspundere.

Actualizarea dosarelor vă permite să fiți pe lista cu ordinea de prioritate din anul viitor și să beneficiați de o locuință, în cazul în care apar locuri disponibile. Dacă nu vă actualizați dosarul într-un an, nu veți fi pe această listă în anul următor. Iar dacă nu vă actualizați dosarul 5 ani consecutiv, acesta se clasează.

Ordinea pe lista de așteptare se poate modifica de la an la an, în funcție de punctajul obținut de fiecare solicitant. În plus, și criteriile de departajare se pot modifica anual prin hotărâre de Consiliu Local. Astfel, anual, puteți să urcați sau să coborâți pe lista de așteptare.

Vedeți AICI lista cu ordinea de prioritate pentru anul 2023, aprobată prin HCL nr. 135 din 29.06.2023!

Ce documente trebuie să depuneți pentru actualizarea dosarului

 1. Declarație pe proprie răspundere, în fața funcționarului public, cu următorul conținut:

„Subsemnatul(a) (nume/prenume)……………………………., cunoscând dispozițiile art.326 Cod Penal, referitor la infracțiunea privind falsul în declarații, declar că față de conținutul documentelor depuse anterior la dosarul de locuință nu au intervenit modificări în situația de fapt, referitoare la:

 • acte de identitate,
 • certificate de căsătorie,
 • certificate de naștere,
 • hotărâre judecătorească de încredințare a copilului/divorț,
 • acte de proprietate/contracte de închiriere,
 • certificate medicale/de încadrare în grad de handicap/ de invaliditate.
 1. Adeverință privind veniturile realizate
 • pentru membrii ai familiei (soț/soție/copii majori) care nu au domiciliul în Sectorul 6,  veți prezenta adeverințe cu veniturile nete realizate în perioada august 2022 - iulie 2023 (dacă este cazul);
 • pentru titularul și/sau membrii ai familiei (soţ, soţie, copii) care sunt pensionari/încadrați în grad de handicap/ încadrați în grad de invaliditate, veți prezenta dovada veniturilor din perioada  august 2022 - iulie 2023 (dacă este cazul);
 1. Adeverință eliberată de asociația de proprietari, din care să reiasă persoanele care stau în acelaşi apartament cu dvs., dacă locuiți la bloc;
 2. Adeverință eliberată de instituția de învățământ pentru tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-26 ani, aflați în grija unui singur părinte, care urmează o formă de învăţământ, cursuri de zi (dacă este cazul).

Pentru modificări survenite în situaţia de fapt a dvs. și/sau a membrilor familiei, veți prezenta acte  care să ateste respectivele modificări.

Persoanele care doresc să depună dosare noi, o pot face, în acest sens fiind necesar să prezinte actele menționate la secțiunea „Acte necesare la dosar”.