Home

Servicii de elaborare Studiu Geotehnic pentru construirea de ghene subterane si supraterane, exterioare blocurilor, necesare asigurarii colectarii selective (separate) a deseurilor pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 6 al Municipiului Bucuresti.