Home

Servicii de proiectare privind elaborarea documentatiei tehnico-economice la faza de SF si PT cu DE pentru Microzona 21 – perimetrul cuprins intre bd. Uverturii – sos. Virtutii – bd. Iuliu Maniu – str. Dezrobirii