Home

Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Cod SMIS 124845

Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”

Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Cod SMIS 124845

2018-03-01

 

Modernizarea unității de învățământ Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, cod smis 124845

Contract de finanțare nr.  6135/23.09.2020

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

OG – Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea calitatii infrastructurii de educatie a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” pentru asigurarea unui proces educational la standardele europene si a cresterii participarii populatiei scolare la procesul educational, la reducerea abandonului scolar si a parasirii timpurii a scolii, la un grad mai mare de participare la învăţământul profesional şi tehnic şi învăţare pe tot parcursul vieţii.

Obiectivele specifice ale proiectului

OS1 – Cresterea calitatii infrastructurii educationale prin modernizarea sistemului de termoizolatie si a instalatiilor in care functioneaza Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” ducand la o reducere a cheltuielilor de exploatare si a consumurilor de utilitati, in 24 de luni de la semnarea contractului de finantare.

OS2 – Dotarea si echiparea spatiilor de desfasurare cu echipamente de ultima generatie asigurand astfel un proces educational de calitate, in 24 de luni de la semnarea contractului de finantare.

Grup țintă

Grupul tinta este compus din: – elevii care sunt inscrisi la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” – 529 elevi – elevii vor fi implicati ca fiind cei care vor utiliza cele construite si achizitionate prin proiect (numarul de elevi este aferent anului 2016-2017); – personalul care asigura educatia elevilor – aproximativ 58 de persoane cadre didactice si 8 cadre didactice personal auxiliar si 7 persoane care nu sunt cadre didactice (personal administrativ). Beneficiarii directi ai proiectului sunt: – autoritatea publica locala – Primaria Sector 6, Administratia Scolilor Sector 6, ISMB; – unitatea de invatamant – Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”; – copiii si invatatorii/ profesorii care activeaza in cadrul colegiului.

Descrierea investiţiei

Prin proiect se vor realiza lucrari de modernizare si dotare a unitatii de invatamant Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, in vederea creșterii accesului, calității și a atractivității educației.

Scopul investiiilor propuse este de a asigura baza materiala minima (clădiri modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional.

Se doreste creearea condițiilor esențiale pentru co-interesarea elevilor, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/ părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație. In cadrul unitatii de invatamant sunt desfasurate activitati de tipul SDS, unde elevii desfasoara activitatile educationale sub supravegerea unui indrumator/educator din randul cadrelor didactive ale unitatii de invatamant.

Lucrarile de modernizare se vor realiza asupra cladirii scolii si a salii de sport si presupun modernizarea sistemului de termoizolatie existent pe fatade si terasa, finisajele interioare: pereti interiori, pardoseli; plafoane suspendate si tavane, zugraveli si vopsitorii; tamplarie interioara-usi – finisajele exterioare: tencuieli exterioare; tamplarie exterioara – usi si ferestre;  instalatii sanitare, electrice; instalatiil HVAC, instalatii de ventilatie, instalatii voce-date, instalatii de sonorizare, Instalatii de supraveghere video CCTV, modernizarea sistemului de automatizare.

Totodata, prin proiect vor fi achizitionate echipamentele necesare pentru modernizarea serviciului educational,  salilor de clasa si laboratoarelor, respectiv: statie de lucru; monitor; proiector; flipchart digital; tabla interactiva.

Parteneriat

Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de lider, derulează proiectul în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6.

Buget

Valoarea totală a proiectului este de  9.750.875,27, din care:

Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR este de 6.801.979,64 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 1.530.445,41 lei

Valoarea finanțării nerambursabile este de  8.332.425,05 lei

Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului este de 170.049,49 lei

Perioada de implementare

Durata de implementare a Proiectului este de 54 luni începând cu 01.03.2018.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014- 2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Documente