Home

Proiect „Dotarea prin PNRR a unităților școlare din Sectorul 6”

PROIECT

Proiect „Dotarea prin PNRR a unităților școlare din Sectorul 6”

2023-10-26

 

logo

Sectorul 6 al Municipiului București anunță implementarea proiectului „Dotarea prin PNRR a unităților școlare din Sectorul 6”, cod F-PNRR-Dotari-2023-6393. Finanțarea prin PNRR / Pilonul IV este acordată în cadrul apelului „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”.

Contractul de finanțare a fost încheiat la data de 24.07.2023 între Sectorul 6 al Municipiului București (în calitate de beneficiar) și Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI), în numele și pentru Ministerul Educației (în calitate de agenție de implementare a proiectelor).

Obiectivul contractului îl reprezintă dotarea cu mobilier, echiparea laboratoarelor, a atelierelor de practică și a sălilor de clasă din cadrul a 65 de unități de învățământ din Sectorul 6. Este vorba despre 27 de grădinițe, 24 de școli gimnaziale și 14 colegii și licee.

Valoarea contractului de finanțare este de 82.975.003,47 lei, dintre care 81.825.716,65 lei reprezintă valoarea eligibilă din PNRR, iar 1.149.286,82 lei sunt suportați de la bugetul local al Sectorului 6.

Proiectul va fi implementat în mai puțin de un an și jumătate, de la sfârșitul lui iulie 2023 până la 31 decembrie 2024.

În ce constau dotările pentru cele 65 de unități de învățământ:

  • Echiparea laboratoarelor și atelierelor de practică (cu mobilier specific și materiale didactice);
  • Echiparea laboratoarelor de informatică și de științe, din școli și licee (dotări digitale, cu mobilier și cu materiale didactice);
  • Dotări digitale pentru grupele de preșcolari și pentru sălile de clasă;
  • Mobilier pentru sălile de grupă din grădinițe și pentru sălile de clasă din școli și licee;
  • Dotare cu materiale sportive;
  • Dotarea cabinetelor de psihopedagogie, logopedie (digital, mobilier, acces la elemente multimedia, platforme online, software de specialitate etc.);
  • Dotarea cu materiale didactice (materiale tipărite – cărți, rechizite, truse) a cabinetelor școlare (geografie, istorie, limbi moderne etc.);
  • Acces la conținut multimedia educațional / platforme informatice cu specific educațional (biblioteci digitale /aplicații educaționale, filme documentare, testări etc.).

Data începerii și finalizării proiectului: 25.07.2023 – 31.12.2024

Codul proiectului: F-PNRR-Dotari-2023-6393

Date de contact:

Sectorul 6 al Municipiului București: Calea Plevnei 147-149, Sector 6

„Conținutul acestui acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/ 

https://www.facebook.com/PNRROficial/

Documente