Home

Remote and Hybrid work for Thriving Cities – Remote IT

PROIECT

Remote and Hybrid work for Thriving Cities – Remote IT

2024-01-15

Sectorul 6 al Municipiului București implementează, în perioada 01 iunie 2023 – 31 decembrie 2025, proiectul „Remote and Hybrid work for Thriving Cities – Remote IT”. Finanțarea este acordată de către Comisia Europeană prin programul URBACT IV.

Proiectul se desfășoară în parteneriat cu alte șapte autorități publice locale europene: Agenția de Dezvoltare Dubrovnik (DURA) din Croația, Municipalitatea Heraklion din Grecia, Municipalitatea Camara de Lobos din Portugalia, Orașul Brindisi din Italia, Municipalitatea Tartu din Estonia, Orașul Murcia din Spania și Orașul Tirana din Albania.

8 parteneri: 4 zone mai puțin dezvoltate, 2 zonă în tranziție, 1 zonă mai dezvoltată, 1 țară IPA

proiect

 

Bugetul total al proiectului este în cuantum de 744.100,01 euro, iar Sectorului 6 al Municipiului București îi este alocată suma de 70.700,00 euro (inclusiv TVA), echivalentul a 350.778,05 RON (1 EUR = 4,9615 RON la cursul BNR din data de 06.06.2023). Finanțarea de este asigurată din următoarele surse: 70.700,00 euro sunt asigurați

  • 65% - finanțare nerambursabilă – respectiv 45.955,00 euro, echivalentul a 228.005,73 RON;
  • 19% - finanțare națională – respectiv 13.433,00 euro, echivalentul a 66,647.83 RON (Contribuția Punctului Național de Contact din cadrul Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice si Administrației).
  • 16% - buget local - respectiv 11.312,00 euro, echivalentul a 56,124.49 RON, reprezentând.

 

Pandemia COVID19 a accelerat tendințele de digitalizare a muncii, iar noile provocări pentru orașe devin reținerea și continuarea atragerii de talente valoroase pentru economiile lor locale, păstrând în același timp calitatea vieții comunităților locale. Astfel, proiectul abordează noile provocări cu care se confruntă orașele legate de viitorul muncii și analizează modelele hibride și de lucru la distanță și impactul asupra vieții cetățenilor, precum și asupra culturii organizaționale a companiilor și a angajatorilor.

Prin planul de acțiuni pe care îl va dezvolta, proiectul își propune acțiuni pentru consolidarea economiei locale, tranziția către o economie cu zero carbon și creșterea calității vieții pentru rezidenți și lucrători la distanță.

Problematica telemuncii și a nomazilor digitali poate fi abordată prin prisma a două scenarii distincte:

  • Scenariul 1- orașele care au (de) câștigat 

Ce înseamnă acest lucru pentru dezvoltarea lor locală și ce strategii trebuie să utilizeze pentru a profita de această oportunitate și pentru a minimiza amenințările (gentrificare, deficit de locuințe, implicații fiscale etc.)?

  • Scenariul 2- adaptarea serviciilor publice și strategiilor de dezvoltare

Cum facilitează orașele o platformă de dialog între diferite părți interesate (universitar, afaceri, forță de muncă etc.) pentru a înțelege și integra schimbările viitoare legate de viitorul muncii?

Scopul final al acestui proiect este de a dezvolta, în mod participativ alături de actori interesați din sectorul public, privat, academic și societatea civilă, un plan integrat de acțiune care să abordează noile provocări pe care orașele le întâmpină legate de viitorul muncii. [n contextul transformării modului în care este organizată munca. Noile modele hibride și de lucru la distanță (telemuncă, munca la domiciliu) au un impact semnificativ asupra vieții cetățenilor, precum și asupra culturii organizaționale a companiilor și a angajatorilor (inclusiv a instituțiilor din sectorul public).

În acest context, un rol extrem de important este atribuit grupului local de lucru, organism cu rol consultativ și care este principalul instrument de lucru al proiectului.

Grupul va facilita și va integra comunicarea și colaborarea între membrii săi pentru a identifica cele mai bune soluții în contextul specific al sectorului 6.

Evenimente derulate în cadrul proiectului

1. Prima reuniune transnațională – kick-off

În perioada 12 – 14 iulie 2023 a avut loc deplasarea în orașul Dubrovnik, Croația, a reprezentanților Sectorului 6 al Municipiului București la activitățile întâlnirii transnaționale, aferente proiectului Remote and Hybrid work for Thriving Cities – Remote IT. Scopul vizitei a fost acela de a clarifica aspecte metodologice privind lucrul între partenerii rețelei și de a stabili o foaie de parcurs privind faza 2 de implementare a proiectului și un calendar estimativ al implementării.

proiect

2. URBACT Academy

În perioada 27-30 august 2023, a avut loc în orașul Malmo, Regatul Suediei, evenimentul intitulat Universitatea URBACT. Acesta a fost organizat de finanțatorii programului și s-a adresat tuturor rețelelor de orașe finanțate, iar din partea aparatului de lucru al Primarului Sectorului 6, a participat o persoană din echipa de proiect.  

proiect

Procesul de formare a fost centrat pe parcurgerea de către participanți și familiarizarea acestora cu metodologia privind ciclul de activități din cadrul proiectelor URBACT. Printre temele abordate menționăm: definirea problemei – cauze și efecte ale acesteia, identificarea și implicarea factorilor interesați, definirea unei viziuni, co-generarea de soluții de rezolvare a problemei identificate, identificarea de surse de finanțare, implementarea măsurilor și măsurarea rezultatelor/ efectelor măsurilor implementate.

proiect

3. Vizita liderului de parteneriat în București

proiect

În data de 03 octombrie 2023, reprezentantul liderului de parteneriat, Barbara Damic și expertul desemnat, Anamaria Vrabie, au vizitat Sectorul 6 al Municipiului București pentru o vizită de lucru în cadrul căreia am efectuat o primă evaluare a cadrului instituțional local și am stabilit punctele și direcțiile cheie în procesul de implementare al proiectului, precum și metodologia de abordare a proiectului.

proiect

4. Prima reuniune a Grupului Local URBACT

proiect

În data de 20 decembrie 2023 a avut loc prima întâlnire a grupului local de lucru URBACT, organizată cu participarea reprezentanților mediului de cercetare și academic, mediului non-guvernamental și a mediului de afaceri. În cadrul ședinței de lucru au fost identificat  și dezbătute problemele specifice sectorului referitoare la tipologia proiectului și, prin folosirea diverse metode de lucru, am realizat o primă analiza de nevoi de Sectorului 6 și se definește arborele problemei aferent proiectului.

proiect

Pentru mai multe informații despre rețeaua Remote IT, puteți vizita pagina dedicată a proiectului acesând link-ul: https://urbact.eu/networks/remote-it.