Home

Proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din Sectorul 6!”

PROIECT

Proiectul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din Sectorul 6!”

2023-10-16

logo

Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de beneficiar, anunță implementarea proiectului cu titlul „Construirea de locuințe nZEB plus pentru tinerii care părăsesc sistemul de protecție din Sectorul 6!”, finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10/I.2, Runda 1, componenta 10 — Fondul Local, Axa de investiții I.2. Construirea de locuințe pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ.

Contractul de finanțare, încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență, și beneficiar, UAT Sectorul 6 al Municipiului București, a fost semnat în data de 30.12.2022.

Obiectivul general al apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C10/I.2 îl reprezintă sporirea accesului la locuințe noi de tip nZEB plus.

Obiectivul specific ale proiectului constă în construirea unei clădiri noi nZEB, eficientă din punct de vedere energetic, de tip locuință rezidențială multifamilială în Sectorul 6, București, Str. Lt. Col. Constantin Marinescu, nr. 6.

Perioada de implementare a proiectului este de 36 luni.

Componenta: clădire nouă de tip nZEB.

Adresa: Str. Lt. Col. Constantin Marinescu, nr. 6, Sector 6, București.

Valoarea totală a proiectului  este de  15.792.851,57 lei, finanțată integral prin PNRR.

Data începerii și finalizării proiectului: 30.12.2022 – 29.12.2025.

Codul proiectului: C10-I2-10.

Date de contact:

Sector 6: București, Calea Plevnei 147-149, sector 6.

 

„Conținutul acestui acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

Documente