Home

Modernizarea unității de învățământ „Colegiul Tehnic Petru Maior”, Cod SMIS 124720

Modernizarea unității de învățământ „Colegiul Tehnic Petru Maior”

Modernizarea unității de învățământ „Colegiul Tehnic Petru Maior”, Cod SMIS 124720

2018-03-12

 

Modernizarea unității de învățământ „Colegiul Tehnic Petru Maior”, cod smis 124720

Contract de finantare nr.  6287/02.12.2020

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului reprezinta modernizarea unității de învățământ colegiul tehnic „Petru Maior” in vederea cresterii calitatii actului educational si a gradului de participare la invatamantul obligatoriu. Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 10.2 al Axei 10 prin modernizarea unității de învățământ atat din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de functionare a institutiei, cat si din punct de vedere al dotarii acesteia cu echipamente si materiale educationale noi si moderne pentru instruirea elevilor astfel incat se va asigura cadrul pentru cresterii calitatii actului educational si a gradului de participare la invatamantul obligatoriu. Prezentul proiect îsi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confrunta învatamântul la nivel national si anume conditiile improprii precum si dotarea necorespunzatoare a unitatilor de învatamânt.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Crearea unei infrastructuri şcolare moderne, asigurand desfăşurărea unui proces didactic de calitate, prin dotarea corespunzatoare a laboratoarelor unitatii de invatamant cu echipamente IT si educationale si mobilier adecvat desfăşurării procesului de învăţământ.
  2. Dezvoltarea de măsuri eficiente și adecvate, în vederea asigurării accesului și respectării autonomiei individuale a persoanelor cu dizabilități in Colegiul Tehnic Petru Maior.
  3. Imbunatatirea infrasctructurii educationale prin reabilitarea spaţiilor destinate procesului educaţional, reducerea costurilor cu energia termică prin îmbunătăţirea clasei energetice a clădirilor.

Grup țintă

Grupurile tinta/ entitatile care vor beneficia de rezultatele proiectului sunt:

– Colegiul Tehnic „Petru Maior”

– numarul estimat al elevilor ce vor frecventa cursurile unitatii de invatamat : 661 de elevi,

– personal didactic: 81 persoane

– personal didactic auxiliar: 31 persoane

– personal nedidactic: 14 persoane

In vedere estimarii necesarului de materiale si echipamente educationale, precum si a lucrarilor de modernizare necesare pentru elaborarea si implementarea proiectului a fost consultat personalul de decizie din unitatea de invatamant ce face obiectul de investitie a proiectului propus.

Descrierea investiţiei

Prin proiect se vor realiza lucrari de modernizare si dotare a unitatii de invatamant „Colegiul Tehnic Petru Maior”, in vederea creșterii accesului, calității și a atractivității educației.

Scopul investiiilor propuse este de a asigura baza materiala minima (clădiri modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional.

Se doreste creearea condițiilor esențiale pentru co-interesarea elevilor, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/ părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație. In cadrul unitatii de invatamant sunt desfasurate activitati de tipul SDS, unde elevii desfasoara activitatile educationale sub supravegerea unui indrumator/educator din randul cadrelor didactive ale unitatii de invatamant.

Lucrarile de modernizare se vor realiza asupra cladirii scolii si a salii de sport si presupun modernizarea sistemului de termoizolatie existent pe fatade si terasa, finisajele interioare: pereti interiori, pardoseli; plafoane suspendate si tavane, zugraveli si vopsitorii; tamplarie interioara-usi – finisajele exterioare: tencuieli exterioare; tamplarie exterioara – usi si ferestre;  instalatii sanitare, electrice; instalatiil HVAC, instalatii de ventilatie, instalatii voce-date, instalatii de sonorizare, Instalatii de supraveghere video CCTV, modernizarea sistemului de automatizare.

Totodata, prin proiect vor fi achizitionate echipamentele necesare pentru modernizarea serviciului educational,  salilor de clasa si laboratoarelor, respectiv: statie de lucru; monitor; proiector; flipchart digital; tabla interactiva.Bottom of Form

Parteneriat

Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de lider, derulează proiectul în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6.

Buget

Valoarea totală a proiectului este de 19.065.931,68 lei , din care:

Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR este de 12.783.514,96  lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este de 2.876.290,87 lei

Valoarea finanțării nerambursabile este de 15,659,805.82  lei

Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului este de 319.587,86  lei

Perioada de implementare

Durata de implementare a Proiectului este de 54 luni începând cu 12.03.2018.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014- 2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).

Documente