Home

Modernizarea unității de învățământ „Școala profesională specială pentru deficienți de auz Sfânta Maria”, Cod SMIS 124718

Modernizarea unității de învățământ „Școala profesională specială pentru deficienți de auz Sfânta Maria”

Modernizarea unității de învățământ „Școala profesională specială pentru deficienți de auz Sfânta Maria”, Cod SMIS 124718

2018-03-01

Modernizarea unității de învățământ „Școala profesională specială pentru deficienți de auz Sfânta Maria”, Cod SMIS 124718

Contract de finantare nr.  6584/16.02.2021

Obiective proiect

Obiectivul general al proiectului reprezinta modernizarea unității de învățământ „Scoala Gimnaziala Specaiala Sf. Maria” in vederea cresterii calitatii actului educational si a gradului de participare la invatamantul obligatoriu.

Obiectivul general al proiectului contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1b al Axei 10 prin modernizarea unității de învățământ atat din punct de vedere al imbunatatirii conditiilor de functionare a institutiei, cat si din punct de vedere al dotarii acesteia cu materiale educationale noi si moderne  pentru instruirea elevilor astfel incat se va asigura cadrul pentru Cresterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii si învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului

Obiectivul general al proiectului contribuie, de asemnea, si la realizarea obiectivului general al Programului Operational Regional 2014-2020, respectiv creșterea competitivității economice și îmbunătăţirea condițiilor de viață ale comunităților locale și regionale prin sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri, a condițiilor infrastructurale și a serviciilor, care să asigure o dezvoltare sustenabilă a regiunilor, capabile să gestioneze în mod eficient resursele, să valorifice potențialul lor de inovare și de asimilare a progresului tehnologic.

Prezentul proiect îsi propune sa contribuie la rezolvarea uneia dintre cele mai acute probleme cu care se confrunta învatamântul la nivel national si anume conditiile improprii precum si dotarea necorespunzatoare a unitatilor de învatamânt.

Obiectivele specifice ale proiectului

Crearea unei infrastructuri  şcolare  moderne, asigurand desfăşurărea unui proces didactic de calitate, prin dotarea corespunzatoare a salilor de calsa si a laboratoarelor  unitatii de invatamant cu echipamente IT si educationale si mobilier adecvat  desfăşurării procesului de învăţământ.

Dezvoltarea de măsuri eficiente și adecvate, în vederea asigurării accesului și respectării autonomiei individuale a persoanelor cu dizabilități in Scoala Gimnaziala Speciala Sf. Maria.

Imbunatatirea infrasctructurii educationale prin reabilitarea spaţiilor destinate procesului   educaţional,  reducerea  costurilor   cu  energia  termică  prin  îmbunătăţirea  clasei  energetice  a clădirilor.

Grup țintă

Grupurile tinta/ entitatile care vor beneficia de rezultatele proiectului sunt: – ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ PENTRU DEFICIENȚI DE AUZ „SFÂNTA MARIA” – numarul estimat al elevilor ce vor frecventa cursurile unitatii de invatamat: 123 de elevi, – personal didactic: 43 persoane – personal didactic auxiliar: 11 persoane – personal nedidactic: 8 persoane In vedere estimarii necesarului de materiale si echipamente educationale, precum si a lucrarilor de modernizare necesare pentru elaborarea si implementarea proiectului a fost consultat personalul de decizie din unitatea de invatamant ce face obiectul de investitie a proiectului propus.

Descrierea investiţiei

Prin proiect se vor realiza lucrari de modernizare si dotare a unitatii de invatamant Scoala Profesionala speciala pentru deficienti de auz – Sfanta Maria, in vederea creșterii accesului, calității și a atractivității educației.

Scopul investiiilor propuse este de a asigura baza materiala minima (clădiri modernizate, condiții sanitare necesare pentru funcționare, dotarea cu echipamente, material didactic, etc) pentru desfășurarea actului educațional.

Se doreste creearea condițiilor esențiale pentru co-interesarea elevilor, pentru descurajarea absenteismului și reducerea fenomenului de abandon/ părăsire timpurie a școlii, pentru creșterea ratei de absolvire și tranziție spre niveluri superioare de educație. In cadrul unitatii de invatamant sunt desfasurate activitati de tipul SDS, unde elevii desfasoara activitatile educationale sub supravegerea unui indrumator/educator din randul cadrelor didactive ale unitatii de invatamant.

Lucrarile de modernizare se vor realiza asupra cladirii scolii si a salii de sport si presupun modernizarea sistemului de termoizolatie existent pe fatade si terasa, finisajele interioare: pereti interiori, pardoseli; plafoane suspendate si tavane, zugraveli si vopsitorii; tamplarie interioara-usi – finisajele exterioare: tencuieli exterioare; tamplarie exterioara – usi si ferestre;  instalatii sanitare, electrice; instalatiil HVAC, instalatii de ventilatie, instalatii voce-date, instalatii de sonorizare, Instalatii de supraveghere video CCTV, modernizarea sistemului de automatizare.

Totodata, prin proiect vor fi achizitionate echipamentele necesare pentru modernizarea serviciului educational, salilor de clasa si laboratoarelor, respectiv: statie de lucru; monitor; proiector; flipchart digital; tabla interactiva.

Parteneriat

Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de lider, derulează proiectul în parteneriat cu Administrația Școlilor Sector 6.

Buget

Valoarea totală a proiectului este de 4.808.827,88 lei , din care:

Valoare eligibilă nerambursabilă FEDR este 3.214.312,73 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional este 723.220,35 lei

Valoarea finanțării nerambursabile este de 3,937,533.08 lei

Valoarea cofinanţării eligibile a Beneficiarului este de 80,357.81 lei

Perioada de implementare

Durata de implementare a Proiectului este de 54 luni începând cu 01.03.2018

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro precum şi site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014- 2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului (facebook.com/inforegio.ro).