Home

Proiectul „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”, cod SMIS 155966

PROIECT

Proiectul „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”, cod SMIS 155966

2023-05-18

logo

Primăria Sectorului 6 implementează, în perioada 22.12.2021 – 31.12.2023, proiectul „Extinderea Sistemului de Colectare Separată a Deșeurilor la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București”, cod SMIS 155966. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 09.12.2022, între Sectorul 6 și Ministerul Investițiile și Proiectelor Europene și are ca obiect acordarea finanțării nerambursabile în cuantum de 130.375.056,31 de lei.

Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”.

Comunicate de presă

OBIECTIV GENERAL

Îmbunătățirea standardului de viață al populației și a calității mediului prin optimizarea sistemului de gestionare al deșeurilor în conformitate cu cerințele legislative din domeniu, cu prevederile pachetului economiei circulare și cu angajamente asumate prin sectorul de mediu, în contextul Axei Prioritare 3 POIM / Obiectiv Tematic 3.1.

OBIECTIVE SPECIFICE

 • Toată populația este conectată la serviciu de salubrizare – permanent
 • Creșterea gradului de pregătire pentru reutilizare și reciclare prin aplicarea ierarhiei de gestionare a deșeurilor
 • 50% grad de reciclare din total deșeuri reciclabile generate
 • Sortarea întregii cantități de deșeuri reciclabile colectate separat
 • 100% începând cu 2024
 • Implementarea instrumentului „plătește pentru cât arunci”
 • Începând cu anul 2024

REZULTATE AȘTEPTATE:

 • 743 de puncte subterane de precolectare a deșeurilor din zonele de blocuri – 4 fracții: (1) hârtie și carton, (2) plastic și metal, (3) sticlă, (4) deșeuri reziduale;
 • 143 puncte supraterane de precolectare a deșeurilor din zonele de blocuri – 4 fracții: (1) hârtie și carton, (2) plastic și metal, (3) sticlă, (4) deșeuri reziduale.
 • 8.645 pubele cu o capacitate de 120 litri pentru colectarea biodeșeurilor din zonele de case.
 • 8.645 pubele cu o capacitate de 120 litri pentru colectarea deșeurilor reziduale din zonele de case.
 • 12 pubele cu o capacitate de 1100 litri pentru colectarea deșeurilor din sticlă prin aport voluntar amplasate în cele 12 puncte de colectare existente, pentru zonele de case.

Valoarea totală a proiectului: 130.375.056,31 lei (TVA inclus)

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 87.768.781,96 lei, din care:

 • finanțare nerambursabilă în sumă de 86.013.406,31 lei (98%) – finanțare asigurată de Uniunea Europeană;
 • contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile în sumă de 1.755.375,65 lei (2%) – contribuție proprie la cheltuielile eligibile.

Valoare totală cheltuieli neeligibile: 42.606.274,35 lei.

Zonele din sectorul 6 unde vor fi amplasate punctele de precolectare separată a deșeurilor au fost stabilite pe baza unei analize realizate în teren de către angajaţii Primăriei Sectorului 6, iar criteriile pentru stabilirea locaţiilor optime au fost legate de: numărul locatarilor deserviţi, accesul facil al locatarilor asigurat de proximitatea faţă de blocul alocat, astfel încât să respecte distanţa de siguranţă sanitară, protejarea spaţiului verde, validarea locaţiei de către toţi furnizorii de utilităţi (având în vedere multitudinea de reţele de utilităţi din subteran), accesul facil pentru autovehicolele care colectează şi transportă deşeurile, fiind dispuse de o așa manieră astfel încât întreg teritoriul administrativ al Sectorului 6 să fie acoperit în mod echilibrat.

Investiția se va realiza în intravilan în cadrul locațiilor puse la dispoziție, libere de sarcini și aflate în proprietatea sau administrarea Sectorului 6 al Municipiului București.

Date de contact: Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe; Manager proiect: Octavian ARON; Telefon: +40 0376 204 319; Adresa poștală: Calea Plevnei nr. 147-149, SECTOR 6, BUCUREȘTI; Email: [email protected]; Website: www.primarie6.ro

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională/Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, va invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro