Home

Proiectul „Modernizare și reabilitare termică a Școlii Gimnaziale nr. 309 și a Grădiniței Paradisul Piticilor”

PROIECT

Proiectul „Modernizare și reabilitare termică a Școlii Gimnaziale nr. 309 și a Grădiniței Paradisul Piticilor”

2023-10-16

logo

Sectorul 6 al Municipiului București, în calitate de beneficiar anunță implementarea proiectului „Modernizare și reabilitare termică a Școlii Gimnaziale nr. 309 și a Grădiniței Paradisul Piticilor”, finanțat în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B2.1a/1, Runda 2, componenta 5 — Valul renovării, Operațiunea —Renovare energetică moderată a clădirilor publice – Autorități locale.

Contractul de finanțare a fost încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de coordonator de investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență și Beneficiar, UAT Sectorul 6 al Municipiului București și a fost semnat în data de 17.02.2023.

Obiectivul general al apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/2/B2.1a/1 îl reprezintă: Tranziția către un fond construit rezilient și verde.

Obiectivul specific ale proiectului constă în renovarea energetică moderată realizată în cadrul proiectului „Modernizare și reabilitare termică a Școlii Gimnaziale nr. 309 și a Grădiniței Paradisul Piticilor”.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 luni.

Componenta 1: Grădinița Paradisul Piticilor

Componenta 2: Școala Gimnazială nr. 309

Componenta 3: Corp Sala de Sport - Școala Gimnazială nr. 309

Adresa: str. Moinești, nr. 9, Sector 6, București

Valoarea totală a proiectului este de 13 701 519,84 lei, finanțată integral prin PNRR.

Data începerii și finalizării proiectului: 17.02.2023 – 16.02.2025

Codul proiectului: C5-B2.1.a-1450.

Date de contact:

Sector 6: București, Calea Plevnei 147-149, sector 6

 

„Conținutul acestui acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei”

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr/

https://www.facebook.com/PNRROficial/

Documente