Home

Proiectul „Pregătirea proiectului de extindere a sistemului de colectare separată și sortare a deșeurilor municipale, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” cod smis 156945

PROIECT

Proiectul „Pregătirea proiectului de extindere a sistemului de colectare separată și sortare a deșeurilor municipale, la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” cod smis 156945

2023-10-03

logo ue

Primăria Sectorului 6 implementează, în perioada 16 iunie 2022 - 31 decembrie 2023 proiectul „Pregătirea Proiectului de Extindere a Sistemului de Colectare Separată și Sortare a Deșeurilor Municipale la Nivelul Sectorului 6 al Municipiului București” cod SMIS 156945. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 03 august 2023 între Sectorul 6 și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și are ca obiect acordarea finanțării nerambursabile în cuantum de 922.417,79 lei pentru implementarea proiectului.

Prin finanțarea acordată, se va asigura expertiza de specialitate necesară, reprezentând astfel o etapă de pregătire cu scopul de a acoperi nevoile aferente dezvoltării și elaborării conforme a documentațiilor corespondente viitorului proiect de construire a stației de sortare.

Proiectul este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie elaborarea documentaţiei tehnico-economice (studiu fezabilitate, analiza cost beneficiu, analiza instituțională, documentații evaluarea impactului asupra mediului) inclusiv documente suport pentru stația de sortare a deșeurilor municipale din Sectorul 6.

Rezultate așteptate:

  • 1 studiu de fezabilitate pentru construirea staţiei de sortare elaborat conform HG 907/2016;
  • 1 analiză cost-beneficiu elaborată;
  • 1 documentaţie pentru evaluarea impactului asupra mediului elaborată conform Legii nr. 292/2018;
  • 1 analiză instituţională elaborată;
  • 1 set de măsuri obligatorii de informare şi publicitate implementate;
  • 1 set documentaţii pentru avize, acorduri şi autorizaţii.

Valoarea totală a proiectului: 1.054.501,87 lei (TVA inclus)

Valoarea totală eligibilă a proiectului: 941.242,64 din care:

  • finanțare nerambursabilă în sumă de 922.417,79 lei - reprezentând 98% din totalul cheltuielilor eligibile;
  • contribuția beneficiarului la cheltuielile eligibile în sumă de 18.824,85 lei - reprezentând 2% contribuție proprie la cheltuielile eligibile.

Valoare totală cheltuieli neeligibile: 113.259,23 lei.

Proiectul propus contribuie, prin pregătirea documentațiilor necesare, la realizarea unei investitii în infrastructura de salubrizare a Sectorului 6 în contextul managementului integrat al deseurilor la nivelul Municipiului Bucuresti, realizate în acord cu Master Planul pentru sistemul de management integrat al deșeurilor și cu scopul și statutul ADIGIDM.

Date de contact: Direcția Generală Dezvoltare Locală, Digitalizare, Proiecte cu Fonduri Externe; Manager proiect: Corina Loredana Marinică; Telefon: +40 0376 204 319; Adresa poștală: Calea Plevnei nr. 147-149, Sector 6, București; Email: [email protected]; Website: www.primarie6.ro

Proiect co-finanţat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.mfe.gov.ro