Home

Lista cu documentele produse/gestionate de institutie

Lista cu documentele produse/gestionate de institutie

Lista Regulamente priviind procedurile administrative
Serviciul Reglementare şi Repartizare Spaţii Locative
01 January 2019
SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ
01 January 2019
Serviciul Managementul Resurselor Umane
01 January 2019
Responsabil cu aplicarea Legii nr. 544 2001
01 January 2019
DIRECŢIA GOSPODĂRIE LOCALĂ
01 January 2019
COMPARTIMENTUL ACTIVITĂŢI SPECIALE
01 January 2019
COMPARTIMENT AUDIT PUBLIC INTERN
01 January 2019
BIROUL MONITORIZARE ŞI CONTROL DOMENIUL PUBLIC
01 January 2019
Serviciul Managementul Resurselor Umane
01 January 2018
Serviciul Relatii cu Mass-Media, Societatea Civila, Protocol Evenimente
01 January 2018
Serviciul Reglementare si Repartizare Spatii Locative
01 January 2018
Serviciul Juridic si Contencios Administrativ
01 January 2018
Serviciul Administratie Publica Locala si Activitati Electorale
01 January 2018
Directia Tehnica – Serviciul Cadastru – Fond Funciar
01 January 2018
Directia Gospodarie Locala – Serviuciul Indrumare si Control Asociatii de Proprietari
01 January 2018
Directia Generala Investitii – Serviciul Derulare Contracte
01 January 2018
Directia Generala Investitii – Serviciul Achizitii Publice
01 January 2018
Compartimentul Audit Public Intern
01 January 2018
Biroul Monitorizare si Control Domeniul Public
01 January 2018
Serviciul Urbanism si Amenajare Teritoriu, Studii Urbanistice
10 August 2017