Home

Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni”

PROIECT

Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni”

2022-05-13

Sectorul 6 al Municipiului București implementează proiectul “Primărie fără hârtie II – Digitalizarea DGASPC Sector 6 prin soluție informatică inovativă ca măsură de simplificare administrativă și de optimizare a furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățeni” Cod SMIS 153535 în cadrul Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, aprobat prin H.C.L. Sector 6 nr. 6/27.01.2022.

Proiectul se realizează în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Sector 6 (DGASPC Sector 6).

Obiectiv general constă în creșterea eficienței serviciilor de asistență socială la nivelul DGASPC Sector 6 prin dezvoltarea și implementarea unei soluții informatice integrate inovative, ca măsură de simplificare a procedurilor administrative către cetățeni. 

Obiectiv specific 1 – Dezvoltarea și implementarea unor instrumente informatice inovatoare (componente de front-office și back-office) ce susțin eficientizarea activităților interne și reducerea birocrației instituționale în vederea furnizării serviciilor de asistență socială pentru cetățenii sectorului 6.

Obiectiv specific 2 – Dezvoltarea unui website pentru facilitarea accesului cetățenilor la serviciile oferite de către DGASPC Sector 6.

Bugetul proiectului are valoarea totală de 2,995,605.75 lei (inclusiv TVA) din care finanțare nerambursabilă în sumă de 2,935,693.63  lei, reprezentând 98% și contribuția beneficiarului în sumă de 59,912.12 lei, reprezentând 2%.

Cu scopul rezolvării problemelor identificate la nivelul DGASPC Sector 6, proiectul propune implementarea unei soluții informatice integrate, back-office și front-office, capabilă să gestioneze fluxuri integrate de activități și documente. De asemenea, va fi dezvoltat un website de prezentare a serviciilor furnizate de către instituție.

Sistemul back-office va asigura adaptarea procedurilor interne, standardizarea tipurilor de date și asigurarea unui management electronic al documentelor inclusiv prin crearea unei baze de date interoperabile, funcțională la nivelul tuturor compartimentelor cu atribuții în domeniul asistenței sociale.

Portalul front-office va acoperi funcționalitățile oferite în mod normal de o activitate la ghișeu, nu va condiționa beneficiarii de disponibilitatea unei anumite tehnologii în vederea accesării serviciilor oferite online și va include soluții ce vor facilita incluziunea categoriilor defavorizate. Portalul va asigura vizibilitatea stadiului de rezolvare a solicitărilor beneficiarilor, precum și termene de rezolvare asumate, eliminându-se necesitatea deplasării la sediul instituției.

Noul website va avea rolul de a integra, simplifica și securiza informația disponibilă actual pe mai multe platforme web într-un singur loc, site-ul fiind în același timp și principalul punct de acces online pentru beneficiarii DGASPC Sector 6, inclusiv la platforma front-office.

Proiectul livrează inovație la nivel de proces, fiind pentru prima dată când la nivelul DGASPC Sector 6, procesele interne și serviciile oferite cetățenilor sunt simplificate prin introducerea de noi tehnologii IT&C cu impact ridicat asupra eficienței și eficacității instituționale interne și externe.

Proiectul se derulează în perioada 05.04.2022 – 05.07.2023.