Home

Program “Sport și sănătate în Sectorul 6”

Proiecte

Program “Sport și sănătate în Sectorul 6”

2022-04-20

Sectorul 6 al Municipiului București lansează primul apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului “Sport și sănătate în Sectorul 6”. Programul este dedicat organizațiilor non-guvernamentale care au în domeniul de activitate:

  1. Educația sportivă pentru copii și adolescenți;
  2. Campaniile de sănătate și educație anti-HIV pentru adolescenți și tineri.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROGRAMULUI

Susținerea inițiativelor societății civile care au ca scop protejarea și promovarea intereselor copiilor, adolescenţior şi tinerilor, în special aparținând grupurilor defavorizate din Sectorul 6.

PRIORITĂȚI DE FINANȚARE

Prioritatea 1. Creșterea atractivității educației fizice și a sporturilor de echipă în vederea stimulării dezvoltării fizice şi psiho-sociale a copiilor și adolescenților, în special din mediile defavorizate , din sectorul 6.

Prioritatea 2. Promovarea unor comportamente preventive şi combaterea formelor de discriminare prin derularea campaniilor de informare și conștientizare a adolescenților și tinerilor cu privire la HIV/SIDA .

SOLICITANȚI ELIGIBILI

Organizații neguvernamentale nonprofit din Romania, care au în cadrul obiectului de activitate educația sportivă și de sănătate pentru copii, adolescenți, tineri, inclusiv din mediile defavorizate.

VALOAREA FINANȚĂRII

Bugetul programului pentru anul 2022 este de 1 milion lei.

Din acesta, un procent de 70% (700 mii lei) este alocat Priorității 1, 30% (300 mii lei) din sumă fiind alocată Priorității 2.

  1. Valoarea minimă a grantului pentru un proiect aferent Priorității 1 este de 30 mii lei, iar valoarea maximă nu poate depăși 70 mii lei.
  2. Valoarea minimă a grantului pentru un proiect aferent Priorității 2 este de 30 mii lei, iar valoarea maximă nu poate depăși 60 mii lei.

Documente