Home

Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București”

PROIECT

Proiectul „Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București”

2022-03-02

Sectorul 6 al Municipiului București are în derulare contractul de finanțare nr. 837/12.01.2022 privind acordarea finanțării nerambursabile pentru implementarea proiectului “Consolidarea capacității de gestionare a pandemiei generată de virusul SARS-COV-2 la nivelul unităților de învățământ de pe raza Sectorului 6 al Municipiului București”, cod SMIS 146042, în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa Prioritară 10 – Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, Obiectivul Specific 10.1 Sprijinirea ameliorării efectelor provocate de criză în contextul pandemiei de COVID-19 și al consecințelor sale sociale.

Contractul a fost încheiat cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare.

Autoritatea de Management acordă o finanţare nerambursabilă în sumă maximă de 44.893.618,87 lei.

Perioada de implementare a Proiectului este de 25 luni, până la data de 31 decembrie 2022.

Obiectivul proiectului este creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 prin realizarea de investiții la nivelul unităților de învățământ preuniversitar, în vederea desfășurării în bune condiții a procesului educațional și a prevenirii și diminuării răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1. Dotarea/ sprijinirea celor 41 de unități de învățământ preuniversitar cu echipamente de protecție medicală, aparatură destinată dezinfecției și sterilizării aerului și cu soluții dezinfectante (cu acțiune virucida/virulicida) destinate asigurării condițiilor igienico-sanitare minime necesare pentru prevenirea, depistarea din timp si diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-CoV-2. Contribuie la îndeplinirea indicatorului de realizare imediata 2S130 – entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de SARS-CoV-2.
  2. OS2. Obținerea capacității de respectare și aplicare a tuturor normelor de protecție împotriva SARS-CoV-2 la nivelul unităților de învățământ, în vederea desfașurării activității în condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2. Contribuie la îndeplinirea indicatorului de rezultat 2S132 – capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 / de gestionare a crizei sanitare.
  3. OS3. Inițierea, planificarea, execuția, controlul și monitorizarea proiectului, în vederea îndeplinirii obiectivelor și indicatorilor stabiliți conform Ghidului Solicitantului, cu resursele și în termenele stabilite prin contractul de finanțare.
  4. OS4. Asigurarea activităților minime obligatorii privind publicitatea proiectului prevăzute în MIV 2014-2020, constând dintr-un plan de informare și publicitate, 2 anunțuri de presă, 1 panou de informare, 42 afișe A3, 574 etichete autocolante, prezentare a proiectului pe pagina web a beneficiarului.
  5. OS5. Certificarea, de către un auditor independent, a cheltuielilor realizate la nivelul proiectului, prin realizarea unui raport de audit financiar.