Home

Proiectul „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice” (ELENA)

Proiect

Proiectul „Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice” (ELENA)

2022-03-02

Sectorul 6 al Municipiului București a inițiat un program pilot de investiții în eficiență energetică, care implică două componente:

(i) reabilitarea energetică complexă a 12 obiective de investiții (clădiri existente), precum școli și grădinițe și

(ii) construirea a 8 clădiri cu un consum de energie aproape zero (nZEB), concepute pentru destinația de grădinițe și programe școală după școală (after-school).

Prezentul proiect de reabilitare complexă a unităților de învățământ implică atât măsuri de reabilitare a anvelopei clădirilor, soluții de utilizare a sistemelor cu surse regenerabile de tip panouri solare termice, cât și panouri fotovoltaice. Suprafața totală renovată sau construită este de aproximativ 69.500 mp arie desfășurată.

Durata proiectului: 

2017

 

20182019202020212022 -2023
inițiereSemnare contract de finanțarePregătire documentațiiÎncepere lucrări

Lucrări în derulare

Recepția realizată la 5 unități de învățământ

Finalizare lucrări la alte 16 obiective de investiții

Acest proiect face parte din Programul denumit Eficiență energetică pentru clădirile publice din Sector 6, București – District 6 Energy Efficiency for Public Buildings, program ce beneficiază de finanțare din fonduri europene nerambursabile prin grantul ELENA. Acest demers de accesare a grantului nerambursabil sub facilitatea ELENA reprezintă o inițiativă derulată în premieră în Romania și presupune finanțare din bugetul local, din credite externe și surse nerambursabile, în vederea pregătirii de proiecte în domeniul eficienței energetice și sprijinirii investițiilor inovatoare locale și regionale în domeniul energiilor regenerabile, cu precădere pentru construcții.

Asistența ELENA va contribui în mod substanțial la stabilirea cadrului tehnic și financiar pentru Sectorul 6, care să asigure dezvoltarea primelor clădiri publice nZEB, servind în același timp drept exemple de bune practici pentru viitoarele clădiri publice nZEB din Romania în încercarea de a atinge cel mai înalt nivel de îmbunătățiri în domeniul eficienței energetice și instalațiilor de energie regenerabilă.

Facilitatea de asistență tehnică ELENA (European Local ENergy Assistance – Asistenta europeană pentru energie locală) reprezintă o inițiativă comună a Băncii Europene de Investiții și a Comisiei Europene care constă în acordarea de granturi pentru asistență tehnică, atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat, cu scopul de a  acoperi costurile Serviciilor de Dezvoltare a Proiectelor pentru investiții în eficiența energetică și energie regenerabilă, care vizează clădirile și transportul urban inovator.

Serviciile de Dezvoltare a Proiectului (SDP) reprezintă asistență tehnică solicitată de către Beneficiarul Final pentru a pregăti, implementa și finanța un Program de Investiție eligibil și pentru a implementa obiectivele operaționale ale Horizon 2020.

Proiectul presupune parcurgerea mai multor etape necesare pentru implementarea acestuia.

În cazul Sectorului 6, activitățile eligibile pentru grantul ELENA includ: documentații de proiectare (DALI/PTh+DE), consultanță tehnică, consultanță financiară, consultanță juridică, consultanță în pregătirea procedurilor de licitație, management de proiect, audit financiar și marketing. Facilitatea ELENA acoperă până la 90% din aceste costuri eligibile, definite așadar ca și costuri aferente experților externi contractați de către BEI, de către Sectorul 6, sau aferente personalului intern ori adițional contractat de către Sectorul 6 (pentru stabilirea unității de implementare a proiectului), pentru furnizarea Serviciilor de Dezvoltare a Proiectului în vederea pregătirii, implementării și finanțării Programului de Investiții de Eficiență Energetică în Clădiri Publice.

Sectorul 6 al Municipiului București este prima autoritate publică din România care a accesat facilitatea ELENA, primind aprobarea Comisiei Europene în data de 21 decembrie 2017 și semnând cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în data de 16.02.2018, contractul de asistență tehnică ELENA–2016-085 cu o valabilitate de 4 ani.

 

Principalele direcții de acțiune identificate prin prezentul proiect au scopul de a îmbunătăți siguranța în alimentarea cu energie și de a răspunde în același timp cerințelor de mediu precum: reducerea emisiilor de gazelor cu efect de seră; creșterea eficienței energetice; utilizarea resurselor energetice regenerabile; utilizarea combustibililor curați. Proiectul aduce, de asemenea, o contribuție semnificativă la reducerea consumului energetic, la utilizarea mai redusă a resurselor energetice convenționale și la scăderea emisiilor de dioxid de carbon.

Obiectivul general al acestui proiect îl reprezintă creșterea performanței energetice în clădirile publice din Sectorul 6 și îmbunătățirea condițiilor de învățare pentru elevii din sector, prin valorificarea condițiilor de confort interior, reducerea consumurilor energetice și scăderea emisiilor poluante.

Prin acest proiect se urmărește implementarea soluțiilor de construire a unor clădiri caracterizate de consumuri de energie pentru încălzire/răcire, ventilare mecanică, preparare apă caldă de consum și iluminat, clădiri de tip nZEB. Aceste consumuri reduse de energie înseamnă implicit și emisii reduse de CO2.

Proiectul își propune atingerea următoarele obiective specifice:

 • Reducerea costurilor de încălzire pentru Administrația Școlilor prin creșterea eficienței energetice a clădirilor publice de învățământ situate în Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti;
 • Creșterea calității condițiilor de învățare pentru copiii din Sectorul 6 al Municipiului București şi pentru cadrele didactice din învățământul de stat. Consecințele directe aferente renovării clădirilor existente și construcției clădirilor de tip nZEB, vor fi reflectate în creșterea confortului termic, acustic și de iluminat, introducerea sistemelor de răcire, asigurarea debitului necesar de aer proaspăt, etc. (atât în sezonul rece, cât și în cel cald), dar și în costul utilităților publice;
 • Ameliorarea aspectului urbanistic al sectorului, respectiv al Municipiului Bucuresti, prin renovarea/ modernizarea fondului de clădiri proprii;
 • Protecția mediului înconjurător prin creșterea eficienței energetice a clădirilor publice din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti, diminuarea efectelor schimbărilor climatice, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea independenţei energetice, prin reducerea consumului de combustibil utilizat la prepararea agentului termic pentru încălzire;
 • Stimularea creșterii și dezvoltării sectorului construcțiilor și al industriilor conexe. Finanțarea/co-finanțarea programului va fi utilizată în principal pentru contractarea execuției construcției, în condiții de competiție corectă și transparentă furnizată prin procesul de achiziție publică;
 • Crearea și menținerea locurilor de muncă promovând în același timp coeziunea socială și dezvoltarea durabilă.

Există foarte multe beneficii pe care acest proiect le prezintă din punct de vedere social și economic. Mai precis, acestea sunt reprezentate de:

 • creșterea numărului de locuri pentru copii în instituțiile de învățământ,
 • dezvoltarea socială durabilă
 • impactul benefic asupra întregii zone adiacente, contribuind la atingerea obiectivelor generale ale Uniunii Europene.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt:

 1. Preșcolarii și școlarii, profesorii și personalul care își desfășoară activitatea în aceste unități de învățământ, ca urmare a modernizării clădirilor, respectiv construcția unor grădinițe și after-school-uri moderne. Dezvoltarea și echiparea infrastructurii educaționale va ajuta preșcolarii, respectiv școlarii să-și desfășoare activitatea la un înalt nivel al calității educaționale.
 2. Primăria Sectorului 6, care va reuşi îmbunătăţirea calităţii sistemului educațional şi îşi va realiza obiectivul, acela de a asigura servicii publice la un înalt nivel calitativ care să corespundă cerinţelor vieţii urbane moderne. Sectorul energetic naţional are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea economico-socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii. Cel mai important obiectiv de investiţii din Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti îl reprezintă programele de creștere a eficienței energetice a clădirilor publice și rezidențiale.
 3. Forţa de muncă din domeniului construcţiilor, datorită creării de noi locuri de muncă temporare pe perioada de implementare a proiectului.

Beneficiarii indirecţi ai proiectului

Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt firmele și persoanele fizice autorizate, care oferă servicii de expertizare tehnică, audit energetic sau proiectare și care își pot menține numărul de angajați. Lor li se adaugă firmele de construcții, producătorii sau importatorii de materiale de construcții, firmele de transport și angajații acestora, care beneficiază colateral de efectele investiției.

De asemenea, în categoria beneficiarilor indirecți intră comunitatea în ansamblul ei. Astfel, cetățenii care locuiesc în zonă beneficiază și de îmbunătățirea condițiilor de mediu prin reducerea emisiilor de CO2. Îmbunătățirea estetică și de mediu este și ea un atu pentru comunitate în sine, reprezentată de către Primărie, cât și de către partenerii sociali, ONG-uri, societăți comerciale.

Proiecte de tip Retrofit, respectiv de eficientizare a consumului de energie pentru următoarele unități de învățământ:

 1. Școala gimnazială „Adrian Păunescu”
 2. Școala gimnazială „Sf. Andrei” –Corp A și Corp B
 3. Școala gimnazială nr. 59
 4. Școala gimnazială nr. 197
 5. Școala gimnazială „Sf. Constantin și Elena”
 6. Grădinița Paradisul Piticilor
 7. Școala gimnazială nr. 117
 8. Școala gimnazială nr. 309
 9. Liceul Tehnologic „Petru Poni”
 10. Grădinița nr. 230
 11. Grădinița nr. 208
 12. Grădinița nr. 274

 Construire de clădiri noi de tip NZEB, propuse a fi realizate în curţile şcolilor/ grădiniţelor existente, după cum urmează:

 1. Corp grădiniță în incinta Cartierului A.N.L. Brîncuși
 2. Corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274
 3. Corp grădiniță în incinta Școlii „Sfinții Constantin și Elena”
 4. Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale „Sf Andrei”
 5. Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 197
 6. Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 193
 7. Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 156
 8. Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 117

 • Data de începere a proiectului
 • Aprilie 2017 – transmitere cerere de finanțare către ELENA-BEI în vederea obținerii unui grant pentru serviciile de dezvoltare a proiectului, respectiv asistența tehnică.
 • Contractul de împrumut extern BEI (Banca Europeană de Investiții) pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții a fost semnat în data de 18.12.2019.
 • Contractul de împrumut extern BDCE (Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei) pentru cofinanțarea lucrărilor de investiții și/sau alte costuri (ex. proiectare, dirigenție) a fost semnat în data de 23.11.2020.
 • Data de încheiere a proiectului
 • Februarie 2022 – finalizare servicii de dezvoltare a proiectului, obligație conform contractului de grant ELENA.
 • Implementarea proiectului continuă până la finalul anului 2023

Programul Eficiență Energetică pentru Clădirile Publice din Sectorul 6 este un program ce vizează performanța energetică atât în unitățile de învățământ existente, cât și în cele noi, respectând exigențele impuse de standardele nZEB.

În ceea ce priveste aspectele tehnice, măsurile propuse de reabilitare energetică complexă fac referire la reducerea consumurilor de energie (în principal prin termo-izolarea corespunzătoare a anvelopei clădirii, incluzând aplicarea unui termosistem pe elementele de anvelopă, înlocuirea ferestrelor, reglareq locală a sistemelor de încălzire); creșterea calității aerului și simultan, scăderea consumului de energie coroborată cu asigurarea debitului de aer proaspăt prin sisteme de ventilare mecanică performante echipate cu recuperatoare de căldură; reducerea consumului de energie pentru instalația de apă caldă de consum (spre exemplu, înlocuirea și termo-izolarea sistemelor de distribuție a apei calde, panouri solare termice, baterii pentru lavoare cu fotocelulă, etc.); reducerea consumului de energie electrică pentru iluminat prin implementarea corpurilor de iluminat cu LED dar și asigurarea energiei electrice din surse regenerabile (panouri solare electrice); îmbunătățirea confortului utilizatorului în clădiri (cum ar fi măsuri pentru îmbunătățirea calității aerului în clădiri, confort termic, acustic și de iluminat, introducerea sistemelor pentru răcire, etc.); utilizarea energiei în mod inteligent prin implementarea unui sistem BMS menit să controleze toate instalațiile precum HVAC, iluminat artificial, etc.

Prin proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare a unităților de învățământ propuse, nu se vor modifica regimul de înălțime, destinația sau funcțiunile clădirilor. Lucrările de intervenție proiectate vor genera creșterea performanței energetice a unităților de învățământ, prin reducerea consumurilor energetice pentru încălzire, apa caldă de consum, iluminat, ventilare și răcire. Consumul anual specific maxim de energie primară din surse neregenerabile pentru încălzire trebuie să fie sub 123 kWh/m2an, cu respectarea tuturor prevederilor legate de confort, precum și introducerea debitului minim de aer  proaspat.

Pentru a asigura consumul energetic al unei clădiri cu aproape zero consum energetic, resursele regenerabile vor acoperi cel puțin 30%, ajungând până la 51% din totalul calculat al energiei primare aferentă performanței energetice, în principal sub forma panourilor fotovoltaice (PV), dar și a panourilor solare termice. Consumul de energie primară va fi mai mic 115kWh/mp an, iar emisiile de CO2 sub 30kgCO2/mp an. Investițiile pentru conceperea unor clădirii cu un consum energetic scăzut, de tipul nZEB și cel al stadardului de Casa Pasivă (termo-izolarea anvelopei clădirilor, cu ferestre performante și reglare locală a sistemelor de încălzire) vizează proiectare arhitecturală inteligentă (pentru reducerea punților termice și a pierderilor de cădură), sisteme mecanice performante de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului și simultan reducerea consumului de energie de încălzire și răcire prin intermediul unui echipament de recuperare a căldurii, sisteme de preparare a apei calde de consum ce funcționează cu un consum redus de energie (ex. echilibrare hidraulică și termo-izolarea sistemelor de distribuție a apei calde, panouri solare, baterii cu fotocelula, etc.), sisteme caracterizate de un consum de energie electrică scăzut (pentru iluminat, ventilare mecanică și aer condiționat), conceperea unui sistem de încălzire performant, al cărui scop este de a crește eficiența preparării și furnizării energiei, incluzând utilizarea componentei de energie regenerabilă (colectoare solare, pompe de căldură, panouri fotovoltaice), un sistem BMS pentru a controla și comanda toate instalațiile precum HVAC, iluminat artificial, etc.

În ceea ce privește producția de Energie regenerabilă:

Sectorul 6 al Municipiului Bucureşti urmărește asumarea poziției de prosumator pentru clădirile publice. Astfel, atât la clădirile noi cât si la cele existente ce fac obiectul reabilitării complexe, o cantitate importantă de energie electrică va fi asigurată din energia produsă de panourile solar electrice amplasate la partea superioară a clădirilor. În dorința de a asigura o cantitate cât mai mare de energie verde, clădirile existente, în urma reabilitării vor fi dotate cu panouri solar termice pentru prepararea apei calde de consum. Mai mult, pentru noile clădiri s-a proiectat utilizarea panourilor solare electrice coroborată cu panouri solare termice, dar și cu pompe de căldură drept sisteme de încălzire și de pregătire a apei calde de consum.

Pe de altă parte, referitor la cele 8 clădiri publice nZEB incluse în program, de la execuția proiectelor tehnice proiectate, estimarea medie a energiei regenerabile este de aproape 50% raportată la consumul total de energie primară.

Cel mai mare consum de energie îl reprezintă componenta de încălzire și ventilație mecanică, luând în considerare posibilitatea de a adapta funcționarea sistemului de încălzire la programul școlar (prin implementarea sistemului de automatizare ce permite functionarea în regim intermitent corect și eficient) și asigurarea unui debit de aer proaspăt corect, coroborat cu un consum minim de energie.

Prin urmare, implementarea unui sistem adecvat de automatizare pentru controlul, reglarea, măsurarea și monitorizarea consumului de energie în clădirile existente care urmează a fi renovate concomitent cu aplicarea unei izolații termice adecvate, conduce la reduceri semnificative. Prin implementarea recuperării de căldură în sistem HVAC, se doreşte şi introducerea unui debit de aer proaspăt conform reglementărilor naționale în condiții de consum redus de energie. Având ȋn vedere amplasamentul şi arhitectura clădirilor, realizarea unui astfel de sistem pentru clădirile existente a fost o țintă ambițioasă.

Între timp, pentru noile clădiri nZEB, crearea independenței producției de energie prin utilizarea pompelor de căldură, a permis mai întâi scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră și în al doilea rând, a fost posibilă instalarea echipamentelor tehnice moderne cu eficiență ridicată, integrând atât sistemul de încălzire, cât și sistemul de răcire.

Managementul energetic are ca principal obiectiv asigurarea unui consum eficient al energiei, în scopul maximizării profitului prin minimizarea costurilor energetice. Pe lângă toate beneficiile tehnice, implementarea sistemelor moderne atât pentru clădirile existente, cât și pentru clădirile noi, permite beneficiarului să urmărească consumul de energie în timpul utilizării clădirilor pentru a confirma calitatea lucrărilor și îndeplinirea exigențelor, dar și pentru a analiza anual toate consumurile ȋn vederea luării oricăror măsuri necesare în timp util.

Valoarea programului, estimată pe baza indicatorilor tehnico-economici aprobați de Consiliul Local al Sectorului 6, este de 44.241.946 euro (inclusiv TVA, echivalent a 218.997.634 lei),

dintre care 19.765.016,38 euro inclusiv TVA (97.836.831,06 lei cu TVA) pentru reabilitări de tip Retrofit în vederea creșterii eficienței consumului de energie aferent obiectivelor de investiții cuprinse în program și 24.476.930 euro inclusiv TVA (121.160.803 lei cu TVA) pentru Construcții noi de tip nZEB în Sectorul 6 al Municipiului București.

 

 • Primăria Sectorului 6 a fost invitată să participe la „Săptămâna nZEB Caravana nZEB București”, organizată între 12 și 17 iulie 2021, de echipa clusterului pRO-nZEB împreună cu partenerul INCD URBAN-INCERC, în cadrul proiectului The nZEB Roadshow. Evenimentele s-au derulat atât în mediul online, dar au inclus și ateliere de lucru și activități practice ce țin de viitorul clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB). În cadrul workshop-ului de consultare cu administrația publică centrală și locală pentru pregătirea implementării nZEB, reprezentanții Primăriei Sectorului 6 și TUD Group, consultantul financiar si tehnic in cadrul acestui proiect, au prezentat proiectul ”Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice”, proiect finanțat prin facilitatea de asistență tehnică ELENA.  Prezentarea a fost urmată de un tur ghidat pe șantier la o clădire nouă (școala nr. 117 Str. Fabricii Nr. 22) și la o cladire ce a beneficiat de renovare complexa (școala nr. 197 Str. Obcina Mare Nr. 2).

Link eveniment: https://www.pro-nzeb.ro/articol-pro-nzeb/prima-saptamana-nzeb-intre-12-si-17-iulie-2021/

Link comunicat de presa PS6: https://www.primarie6.ro/programul-de-eficienta-energetica-in-scoli-derulat-prin-elena-prezentat-in-cadrul-saptamanii-nzeb/

https://www.eib.org/en/products/advising/elena/projects/index.htm

https://www.eib.org/attachments/documents/d6eepb-factsheet-en.pdf 

Referiri la proiect în media

 • Sectorul 6 al Municipiului Bucuresti, semnatar al Conventiei Primarilor pentru climă și energie, din anul 2018a fost selectat în cadrul apelului lansat de Convenție în ianuarie 2021, ce a oferit municipalităților din întreaga Europă oportunitatea de a participa la schimburi de învățare de la egal la egal, care au ca scop creșterea capacității și cunoștințelor autorităților de a dezvolta și implementa strategii pe termen lung privind clima și energia. În cadrul aplicației transmisă de Sectorul 6 în data de 31.03.2021 a fost prezentat proiectul D6EEPB, ca un exemplu de bună practică, fiind totodată prezentate provocările identificate pe parcursul acestui proiect, aflat încă în derulare.

Schimbul de exeperiență de derulează pe o perioadă de 6 luni sau mai mult, întâlnirea introductivă având loc în iunie 2021.

Programul de învățare de la egal la egal a fost conceput pentru a răspunde diferitelor nevoi ale orașelor, regiunilor și provinciilor. În acest sens, programele personalizate lansate vizează orașe în diferite etape ale călătoriei de adaptare și atenuare a schimbărilor climatice. Aceste programe vor face ca orașele să întreprindă schimburi stimulante, inclusiv activități precum:

Schimb de idei cu privire la modul de adaptare la schimbările climatice prin soluții bazate pe natură

Învățarea modului de a co-crea un pact climatic cu cetățenii și întreprinderile

Audierea experților despre cum să aplicați cu succes oportunitățile de finanțare competitive

Obținerea de feedback și sfaturi personalizate cu privire la planurile lor de acțiune pentru energie durabilă și climă (SECAP)

Link invitatie: https://www.eumayors.eu/news-and-events/news/1840-launch-of-the-covenant-of-mayors-peer-learning-programme-2021-2022-apply-now.html

 • Experiența proiectului D6EEPB a fost prezentată și în data de 15 Aprilie 2021 în cadrul evenimentului online „Soluții De Finanțare Pentru Renovarea Energetică A Clădirilor”, organizat în cadrul proiectului SMAFIN în parteneriat cu Guvernul României – Departamentul de Dezvoltare Durabilă, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. Mesele rotunde organizate în cadrul proiectului SMAFIN își propun să încurajeze un dialog structural între părțile interesate cheie din România, pentru a defini barierele în calea unor investiții mai largi în renovare, în contextul discuțiilor legate finanțarea eficienței energetice, în conformitate cu prioritățile și oportunitățile naționale.

Link eveniment: https://www.smafin.eu/smafin-1-romania-ro/

 • Primăria Sectorului 6 a fost invitată să participe la „Săptămâna nZEB Caravana nZEB București”, organizată între 12 și 17 iulie 2021, de echipa clusterului pRO-nZEB împreună cu partenerul INCD URBAN-INCERC, în cadrul proiectului The nZEB Roadshow. Evenimentele s-au derulat atât în mediul online, dar au inclus și ateliere de lucru și activități practice ce țin de viitorul clădirilor cu consum de energie aproape egal cu zero (nZEB). În cadrul workshop-ului de consultare cu administrația publică centrală și locală pentru pregătirea implementării nZEB, reprezentanții Primăriei Sectorului 6 și TUD Group, consultantul financiar si tehnic in cadrul acestui proiect, au prezentat proiectul ”Eficiență Energetică pentru Clădiri Publice”, proiect finanțat prin facilitatea de asistență tehnică ELENA.

Prezentarea a fost urmată de un tur ghidat pe șantier la o clădire nouă (școala nr. 117 Str. Fabricii Nr. 22) și la o cladire ce a beneficiat de renovare complexa (școala nr. 197 Str. Obcina Mare Nr. 2).

Link eveniment: https://www.pro-nzeb.ro/articol-pro-nzeb/prima-saptamana-nzeb-intre-12-si-17-iulie-2021/

Link comunicat de presa PS6: https://www.primarie6.ro/programul-de-eficienta-energetica-in-scoli-derulat-prin-elena-prezentat-in-cadrul-saptamanii-nzeb/

 • Primăria Sectorului 6 a organizat un training în data de 29 iulie 2021pentru conducerea, personalul didactic și administrativ din cadrul celor 5 unități de învățământ renovate și își propune realuarea acestor campanii la începutul anului școlar, în condiții de prezență optimă a personalului din școli. Această sesiune de informare și conștientizare are ca scop prezentarea noțiunilor fundamentale de confort ce trebuie menținut în școli, pentru o eficiență optimă a copiilor și a personalului didactic, în condiții de consum minim de energie, coroborată cu prezentarea modului de utilizare a spațiilor și echipamentelor din unitățile de învățământ modernizate (retrofit), în sensul susținerii practicilor ce contribuie la îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor și asigurarea unui consum de energie redus.

Se dorește ca această campanie să fie ulterior scalată pentru toate unitățile de învățământ, începând cu septembrie 2021 și realizarea unui ghid de bune practici. Totodată, se dorește realizarea unei campanii dinamice și interactive ce se adresează copiilor, cu scopul de a-și însuși noțiunile necesare pentru a contribui la protejarea mediului înconjurător, prin utilizarea corectă a clădirii și participarea la reducerea consumului de energie.

Pentru promovarea proiectului, TUD Group, consultantul financiar și tehnic în cadrul proiectului D6EEPB, a realizat o hartă interactivă cu poze și informații aferente tuturor clădirilor de învățământ public din Sectorul 6, ce au făcut sau vor face obiectul reabilitarii termice.

 

Apariții TV: https://www.nationaltv.ro/editie/miezul-problemei–03-decembrie-2021

Cu ajutorul finanțării europene, Primăria Sectorului 6 a finalizat 5 proiecte de tip Retrofit, respectiv de eficientizare a consumului de energie pentru următoarele unități de învățământ:

 • Școala gimnazială „Adrian Păunescu”
 • Școala gimnazială „Sf. Andrei” –Corp A și Corp B
 • Școala gimnazială nr. 59
 • Școala gimnazială nr. 197
 • Școala gimnazială „Sf. Constantin și Elena”

Construcții existente de tip Retrofit

Nr. Crt

Obiective de investiții

HCL indicatori economici

Valoare investiţie,  inclusiv TVA (RON)

Valoare C+M,  inclusiv TVA (RON)

Echipamente,  inclusiv TVA (RON)

Arie desfășurată m2

 
 
 

1

Școala Adrian Păunescu

HCL 317/2017
HCL 305/2018
HCL 53/2019

             9.114.045,61

             4.085.880,26

             3.776.227,00

              4.396,28

 

2

Școala nr. 59

HCL 313/2017
HCL 307/2018
HCL 54/2019

             4.884.370,89

             2.422.246,75

             1.801.740,21

              2.634,51

 

3

Școala nr. 197

HCL 315/2017
HCL 300/2018
HCL 56/2019

             7.190.400,11

             3.547.065,48

             2.704.998,52

              3.342,10

 

 

Locație: Aleea Valea Prahovei 1, București 061611

Stadiul obiectivului de investiție: finalizat

Valoarea proiectului estimată pe baza indicatorilor tehnico-economici aprobați de către Consiliul Local al Sectorului 6 în data de 12.02.2019 este de 9.114.045,61 lei cu TVA.

Descrierea investiției:

Au fost prevăzute ample lucrări de modernizare la clădirea existentă care au presupus modernizarea sistemului de termoizolație existent pe fațadă (cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate), terasă (cu placi de polistiren expandat ignifugat 35 cm grosime) și planșeu (cu placi de vata minerala bazaltica, de 15 cm grosime). De asemenea, a fost prevăzută tâmplărie performantă din punct de vedere energetic și au fost montate instalații de iluminat precum și instalații sanitare moderne, conform standardelor europene.

Pentru ceșterea eficienței energetice au fost instalate surse de energie regenerabilă astfel: 27 de panouri solare 4 boilere și 196 panouri policristaline.  Sistemul de management energetic integrat permite și controlul corpurilor de iluminat (LED), controlul centralelor și asigurarea aerului proaspăt în sălile de clasă și spațiile anexe.

Nu în ultimul rând, au fost implementate soluții corespunzătoare în vederea respectării legislației privind securitatea la incendiu.

Detalii asupra lucrărilor efectute se regăsesc în următorul tabel:

Nr. crt.

Lucrări de modernizare care vizează componente precum:

   Soluție propusă și implementată

1

Pereți exteriori

Termoizolarea pereților exteriori cu polistiren expandat ignifugat de înaltă densitate, cu o grosime de 20 cm.

Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS 15 cm, cu densitatea de minim 30kg/m3.

Placarea se va continua pâna la adâncimea de 50 cm sub cota terenului.

 

2

Terasă

Termoizolarea cu plăci de polistiren expandat ignifugat 35 cm grosime-EPS 120.

 

3

Planșeu peste subsol

Termoizolarea planșeului cu plăci de vată minerală bazaltică, de 15 cm  grosime.

4

Tâmplărie

Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplarie performantă energetic cu tocuri și cercevele din aluminiu cu tripluvitraj cu distantier de tip „warm edge”.

 

5

Instalații HVAC

Încalzire: – Înlocuire corpuri de încălzire (panouri compacte Ol) – Robinete termostatice antivandalism – Înlocuire rețea distribuție (PPR) și termoizolare Răcire: – Monosplituri Ventilare mecanică: – Recuperatoare de caldură în fiecare sală de clasă Apă caldă de consum: – Înlocuire (PPR) și termoizolare rețea distribuție – 27 panouri solare cu suprafață de 2,10mp + 4 boilere de 300l

6

Instalații iluminat

Corpuri de iluminat cu module LED – Iluminat de siguranță pentru evacuare

 

7

Instalații sanitare

Montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

 

Pereți exteriori – Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu o grosime de 20 cm Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS 15 cm, cu densitatea de minim 30kg/m3 . Placarea se va continua pana la adancimea de 50 cm sub cota terenului

Terasă – Termoizolare cu placi de polistiren expandat ignifugat 35 cm grosime-EPS 120

Planșeu peste subsol – Termoizolarea planseului, cu placi de vata minerala bazaltica, de 15 cm  grosime

Tâmplărie – Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic cu tocuri si cercevele din aluminiu cu tripluvitraj cu distantier de tip „warm edge”

Instalații HVAC – Incalzire: – Inlocuire corpuri de incalzire (panouri compacte Ol) – Robinete termostatice antivandalism – Inlocuire retea distributie (PPR) si termoizolare Racire: – Monosplituri Ventilare mecanica: – Recuperatoare de caldura in fiecare sala de clasa Apa calda de consum: – Inlocuire (PPR) si termoizolare retea distributie – 27 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 4 boilere de 300

Instalații iluminat – Corpuri de iluminat cu module LED – Iluminat de siguranta pentru evacuare

Instalații sanitare – Montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

Sisteme surse regenerabile – Instalatie apa calda de consum: – 27 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 4 boilere de 300l Instalatie electrica: – 196 panouri policristaline x 280Wp

Măsuri ISU – Hidranti interiori si exteriori Rezervor subteran pentru apa si statie de pompare Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind securitatea la incendiu

 

Locație: Aleea Parva 3, București 061941

Obiectiv de investiție: finalizat

Descrierea investiției:

Pereti exteriori – Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu o grosime de 20 cm. Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS 15 cm, cu densitatea de minim 30kg/m3 . Placarea se va continua pana la adâncimea de 50 cm sub cota terenului

Terasa – Termoizolare cu placi polistiren expandat ignifugat 35cm – EPS 120

Plaseu peste subsol – Termoizolarea planseului cu placi de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime

Tamplarie – Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic cu tocuri si cercevele din aluminiu cu tripluvitraj cu distantier de tip „warm edge”

Instalatii HVAC – încalzire: – Inlocuire corpuri de incalzire (panouri compacte Ol) – Robinete termostatice antivandalism – Inlocuire retea distributie (PPR) si termoizolare Racire: – Monosplituri Ventilare mecanica: – Recuperatoare de caldura in fiecare sala de clasa Apa calda de consum: – Inlocuire (PPR) si termoizolare retea distributie – 30 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 4 boilere de 500l (corp A) si 21 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 2 boilere de 500l (corp B)

Instalatii iluminat – Corpuri de iluminat cu module LED – Iluminat de siguranta pentru evacuare

Instalatii sanitare – – Montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

Sisteme surse regenerabile – Instalatie apa calda de consum: – 30 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 4 boilere de 500l (corp A) si 21 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 2 boilere de 500l (corp B) Instalatie electrica: – 196 panouri policristaline x 280Wp (corp A) – 96 panouri policristaline x 280Wp (corp B)

Masuri ISU – Hidranti interiori si exteriori Rezervor subteran pentru apa si statie de pompare Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind securitatea la incendiu.

Locație: Strada Vlădeasa 9, București 061672

Obiectiv de investiție: finalizat

Descrierea investiției:

Pereti exteriori – Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu o grosime de 20 cm Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS 15 cm, cu densitatea de minim 30kg/m3. Placarea se va continua pana la adâncimea de 50 cm sub cota terenului

Terasa – Termoizolare cu placi de polistiren expandat ignifugat 35 cm grosime-EPS 120

Plaseu peste subsol – Termoizolarea planseului cu placi de vata minerala bazaltica de 15 cm grosime

Instalatii HVAC – Incalzire: – Inlocuire corpuri de incalzire (panouri compacte Ol) – Robinete termostatice antivandalism – Inlocuire retea distributie (PPR) si termoizolare Racire: – Monosplituri Ventilare mecanica: – Recuperatoare de caldura in fiecare sala de clasa Apa calda de consum: – Inlocuire (PPR) si termoizolare retea distributi 21 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 2 boilere de 500l

Instalatii iluminat – Corpuri de iluminat cu module LED – Iluminat de siguranta pentru evacuare

Instalatii sanitare – Montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

Sisteme surse regenerabile – Instalatie apa calda de consum: – 21 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 2 boilere de 500l Instalatie electrica: – 96 panouri policristaline x 280Wp

Masuri ISU – Hidranti interiori si exteriori Rezervor subteran pentru apa si statie de pompare Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind securitatea la incendiu.

Locație: Str. Obcina Mare 2, București 061593

Obiectiv de investiție: finalizat

Descrierea investiției:

Pereti exteriori – Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu o grosime de 20 cm Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS 15 cm, cu densitatea de minim 30kg/m3. Placarea se va continua pana la adâncimea de 50 cm sub cota terenului

Terasa – Termoizolare cu placi polistiren expandat ignifugat 35 cm grosime-EPS 120

Plaseu peste subsol – Termoizolarea planseului cu placi de vata minerala bazalticade 15 cm grosime

Tamplarie – Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic cu tocuri si cercevele din aluminiu cu tripluvitraj cu distantier de tip „warm edge”

Instalatii HVAC – ncalzire: – Inlocuire corpuri de incalzire (panouri compacte Ol) – Robinete termostatice antivandalism – Inlocuire retea distributie (PPR) si termoizolare Racire: – Monosplituri Ventilare mecanica: – Recuperatoare de caldura in fiecare sala de clasa Apa calda de consum: – Inlocuire (PPR) si termoizolare retea distributie – 30 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 3 boilere de 500l

Instalatii iluminat – Corpuri de iluminat cu module LED – Iluminat de siguranta pentru evacuare

Instalatii sanitare – Montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

Sisteme surse regenerabile – Instalatie apa calda de consum: – 30 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 3 boilere de 500l Instalatie electrica: – 196 panouri policristaline x 280Wp

Masuri ISU – Hidranti interiori si exteriori Rezervor pentru apa si statie de pompare Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind securitatea la incendiu.

Locație: Aleea Lunca Cernei 3, București 062013

Obiectiv de investiție: finalizat

Descrierea investiției:

Pereti exteriori – Termoizolarea peretilor exteriori cu polistiren expandat ignifugat de inalta densitate, cu o grosime de 20 cm Placarea soclului cu polistiren extrudat ignifugat XPS 15 cm, cu densitatea de minim 30kg/m3 . Placarea se va continua pana la adâncimea de 50 cm sub cota terenului

Terasa – Termoizolare cu placi de polistiren expandat ignifugat 35 cm grosime-EPS 120

Plaseu peste subsol – Termoizolarea planseului cu placi de vata minerala bazaltica, de 15 cm grosime

Tamplarie – Inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic cu tocuri si cercevele din aluminiu cu tripluvitraj cu distantier de tip „warm edge”

Instalatii HVAC – Incalzire: – Inlocuire corpuri de incalzire (panouri compacte Ol) – Robinete termostatice antivandalism – Inlocuire retea distributie (PPR) si termoizolare Racire: – Monosplituri Ventilare mecanica: – Recuperatoare de caldura in fiecare sala de clasa Apa calda de consum: – Inlocuire (PPR) si termoizolare retea distributie – 27 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 2 boilere de 500l

Instalatii iluminat – Corpuri de iluminat cu module LED – Iluminat de siguranta pentru evacuare

Instalatii sanitare – Montarea bateriilor cu fotocelula la obiectele sanitare

Sisteme surse regenerabile – Instalatie apa calda de consum: – 27 panouri solare cu suprafata de 2,10mp + 2 boilere de 500l Instalatie electrica: – 196 panouri policristaline x 280Wp

Masuri ISU – Hidranti interiori si exteriori Rezervor pentru apa si statie de pompare Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind securitatea la incendiu.

Grădinița Paradisul Piticilor

 • Locație: Strada Moinești 9, București 061231
 • Obiectiv de investiție: în derulare

Școala gimnazială nr. 117

 • Locație: Strada Fabricii 22, București 060824
 • Obiectiv de investiție: în derulare

Școala gimnazială nr. 309

 • Locație: Strada Moinești 9, București 061231
 • Obiectiv de investiție: în derulare

Liceul Tehnologic ”Petru Poni”

 • Locație: Strada Preciziei nr.18, București 062204
 • Obiectiv de investiție: în derulare

Grădinița nr. 230

 • Locație: Aleea Potaisa 3, București 061903
 • Obiectiv de investiție: în derulare

Grădinița nr. 208

 • Locație: Strada Valea Oltului 14, București 061974
 • Obiectiv de investiție: în derulare

Grădinița nr. 274

 • Locație: Bulevardul Iuliu Maniu 11D, București 061073
 • Obiectiv de investiție: în derulare

Se află în derulare 8 proiecte de construire de clădiri noi de tip NZEB, propuse a fi realizate în curţile şcolilor/ grădiniţelor existente, după cum urmează:

 • Corp grădiniță în incinta Cartierului A.N.L. Brîncuși
 • Corp grădiniță în incinta Grădiniței nr. 274
 • Corp grădiniță în incinta Școlii „Sfinții Constantin și Elena”
 • Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale „Sf Andrei”
 • Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 197
 • Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 193
 • Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 156
 • Spații destinate activităților Școală după Școală în incinta Școlii gimnaziale nr. 117

Locație: Cartierul A.N.L. Brîncuși

Obiectiv de investiție: în derulare

Descrierea investiției:

Data începerii

09.12.2020

Termen de execuție

24 luni

Data receptiei

Tipuri de lucrari

Pereti exteriori

Pereti exteriori : blocuri de caramida cu goluri verticale, 30cm + VMB 30cm grosime si local cu VMB 35cm grosime; casa scarii va fi placata la exterior cu VMB 35cm;

Soclu : zidarie beton armat 30 cm + termoizolatie polistiren expandat grosime 20 cm.

Terasa

–          Terasa necirculabila : planseu din beton armat – 17 cm, termoziolatie polistiren expandat, grosime 35 cm  + beton de panta:sapa slab armata minimum 5-10 cm grosime;

–          Terasa circulabila : Pardoseala elastica pentru exterior/ Beton egalizare si suport finisaj 5 cm/ Hidroizolatie membrana termosudabila in 2 straturi/ Beton de panta: sapa slab armata minim 5-10 cm grosime/ Strat de separare: folie polietilena/ Termoizolatie: polistiren 35 cn grosime/ Strat de difuzie, decompresie, compensare/ 17 cm planseu din beton armat.

Placa pe sol

planseele sunt realizate din beton armat 60 cm, termoizolatie polistiren extrudat 20 cm sapa de protectie hidroizolatie 4 cm, hidroizolatie membrana HDPE 1,5 cm, mortar de corectie 4cm, beton de egalizare 10 cm, umplutura de pietris 15 cm, pamant natural compactat.

Tamplarie

– tamplaria exterioara – profil aluminiu eficienta energetica ridicata, cu geam triplu termoizolant;

– rulouri exterioare termoizolante in dreptul golurilor de ferestre.

Instalatii HVAC

Incalzire:

·         Centrala termica proprie;

·         Incalzire bai, vestiare, scari si holuri cu radiatoare din otel tip panou compact;

·         Distributie agent termic cu conducte din PE-X si termoizolate;

·         Incalzire sali de clasa, cabinete medicale, sali multifuntionale, sali de mese – sistem VRF/VRV.

Climatizare:

·         Racire sali de clasa, cabinete medicale, sali multifuntionale, sali de mese – sistem VRF/VRV.

Ventilare mecanica:

·         Sala de mese, cancelarie, secretariat, Sali de clasa – unitati de ventilare si recuperare de caldura aer-aer;

·         Grupuri sanitare, vestiare si dusuri – recuperatoare de caldura aer-aer;

Control fum si gaze fierbinti:

·         2 ferestre de desfumare la treimea superioara a casei scarii, la ultimul nivel al fatadei;

Apa calda de consum:

·         Centrala termica proprie : pompe de caldura aer-apa;

·         Termoizolare tevi folosite la distributia a.c.m.

·         Acumulator/boiler bivalent 750l cu aport de la pompa de caldura si de la panourile termosolare + rezervor de acumulare de 500 l.

Instalatii iluminat

Curenti tari:

·         corpuri de iluminat cu module LED

·         In spatii tehnice – corpuri LED liniare sau compacte;

·         iluminat exterior : corpuri de iluminat pietonal cu sursa LED;

·         Instalatie de semnalizare, alarmare si alertare a incendiilor;

·         iluminatul de securitate pentru evacuare;

·         iluminat de securitate penntru circulatie;

·         iluminat de securitate impotriva panicii;

·         sistem de panouri fotovoltaice;

·         instalatii de protectie si legare la pamant;

Curenti slabi:

·         instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

·         instalatii de voce-data;

·         instalatii de cablu TV;

·         instalatii de sonorizare;

·         sistem BMS.

Instalatii sanitare

Instalatii de alimentare cu apa de consum:

·         Distributia apei reci si calde pentru consum se va realiza cu conducte de distributie din teava PP-R cu insertie de fibra compozita PN10bar, izolata termic, cu izolatie de minim 6 mm grosime;

Instalatii de canalizare:

·         Retelele interioare de canalizare – conducte din PP, pozate aparent;

·         Retelele exterioare de canalizare: canalizarea menajera cu conducte din PVC-U sub adancimea de inghet, canalizarea pluviala cu conducte din PVC-U si camine de canalizare;

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii:

·         Obiecte sanitare uz general;

·         Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati;

·         Obiecte sanitare pentru copii;

Sisteme surse regenerabile

Instalatie apa calda de consum:

·         3 panouri solare termice (1,20×2,20m)

Instalatie electrica:

·         100 panouri fotovoltaice policristaline x 280Wp

Masuri ISU

·      Hidranti exteriori amplasati pe reteaua publica de apa

·      Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

·      Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind situatia de incendiu

 

 

Locație: Bulevardul Iuliu Maniu 11D, București 061073
Obiectiv de investiție: în derulare
Descrierea investiției:

 

Data începerii

09.12.2020

Termen de execuție

24 luni

Data receptiei

Tipuri de lucrari

Pereti exteriori

Pereti exteriori : zidarie B.C.A., grosime 30 cm + vata bazaltica de 20cm; pe fatada dispus un sistem de brise-soleil-uri;

Soclu : termoizolatie polistiren expandat ignifugat grosime 20 cm.

Terasa

– dale prefabricate (zona circulatie);

– strat suport de pietriș 5 cm;

– hidroizolatie membrana termosudabilă in 2 straturi;

– strat de difuzie, decompresie, compensare;

– beton de panta- sapa armata min 5 cm;

– strat de separare (folie de polietilenă);

– termoizolatie 35 cm polistiren expandat ignifugat;

– strat de difuzie, decompresie, compensare;

– placa de b.a. 17 cm.

Placa pe sol

– covor PVC trafic intens

– sapa de egalizare 5 cm;

– folie de polietilena;

– polistiren extrudat XPS 10cm;

– placa beton armat 15 cm grosime;

– folie polietilena;

– Termoizolatie polistiren extrudat XPS 2×10 cm;

– Hidroizolatie membrana HDPE;

– strat de rupere a capilaritatii;

– pamant natural.

Tamplarie

– tamplarie din aluminiu cu profilul Uf=1,1 W/m²k, cu geam triplu termoizolant.

Instalatii HVAC

Incalzire (2 sisteme independente):

–                Sistem 1:  pompe de caldura de 23 kW + radiatoare tip panou din OL pentru incalzirea gr.sanitare, scarilor, coridoarelor, vestiarelor ;

–                Sistem 2: pompe de caldura de 23 kW + ventiloconvectori pentru incalzire salilor de clasa, cabinetelor medicale, salilor multifunctionale, salilor de mese;

–                Distribuția agentului termic se realizează prin conducte de polietilena reticulată PE-X.

Climatizare:

·         Racire sali de clasa, cabinete medicale, sali multifuntionale, sali de mese – pompa de caldura aer – apa cu unitati interioare de tip ventilo-convector montate in tavan

Ventilare mecanica:

·         centrale de tratare a aerului prevazute cu toate echipamentele de camp necesare si controlere.

Control fum si gaze fierbinti:

·         Partea superioara a casei scarii prevazuta cu sistem de evacuare a fumului.

Apa calda de consum:

·         Centrala termica proprie :  pompe de caldura aer-apa;

·         Termoizolare tevi folosite la distributia a.c.m.

·         Acumulator/boiler bivalent 1500l cu aport de la pompa de caldura si de la panourile termosolare + rezervor de acumulare de 1500 l.

Instalatii electrice

Curenti tari – instalatii electrice:

·         Corpuri de iluminat cu module LED

·         In spatii tehnice – corpuri LED liniare sau compacte;

·         Iluminat exterior : corpuri de iluminat pietonal cu sursa LED;

·         Instalatie de semnalizare, alarmare si alertare a incendiilor;

·         Iluminat pentru evacuarea din cladire;

·         Iluminat pentru circulatii;

·         Iluminat impotriva panicii;

·         Iluminat pentru continuarea lucrului;

·          Instalatii de forta;

·         Sistem de panouri fotovoltaice;

·         Instalatii de protectie si legare la pamant.

Curenti tari:

·         Instalatii de semnalizare, alarmare si alertare in caz de incendiu;

·         Instalatii voce-date;

·         Instalatii de csblu TV;

·         Instalatii de sonorizare

·         Instalatii de supraveghere video

·         Sistem BMS.

Instalatii sanitare

Instalatii de alimentare cu apa calda de consum:

·         Distributia apei reci si calde pentru consum se va realiza cu conducte de distributie din teava PP-R cu insertie de fibra compozita PN10bar, izolata termic, cu izolatie de minim 6 mm grosime.

Instalatii de canalizare:

·         Retelele interioare de canalizare – conducte din PP, pozate aparent;

·         Retelele exterioare de canalizare: canalizarea menajera cu conducte din PVC-U sub adancimea de inghet, canalizarea pluviala cu conducte din PVC-U si camine de canalizare;

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii:

·         Obiecte sanitare uz general;

·         Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati;

·         Obiecte sanitare pentru copii;

Sisteme surse regenerabile

Instalatie apa calda de consum:

·         8 panouri solare termice (1,20 x2,20m)

Instalatie electrica:

·         160 panouri fotovoltaice policristaline x 275Wp + invertor sau sistem de invertoare ON-Grid cu o putere nominala de 45kW max

Masuri ISU

·    Hidranti interiori si exteriori

·    Rezervor de apa amplasat in camera tehnica

·    Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

·    Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind situatia de incendiu

 

Locație: Aleea Lunca Cernei 3, București 062013

Obiectiv de investiție: în derulare

Descrierea investiției:

Tipuri de lucrari

Pereti exteriori

Pereti exteriori : zidarie caramida 30 cm grosime + termoizolatie VM 30 cm + tencuiala impermeabila decorativa alba;

Soclu : termoizolatie polistiren expandat grosime 20 cm.

Terasa

Terasa necirculabila : Termoizolarea teraselor se va realiza cu polistiren expandat 35 cm grosime, hidroizolare terase necirculabile + straturi DDC+ si strat de separare, strat finit terase necirculabile hidroizolatie cu strat de protectie sau- pietris – strat 5 cm grosime. Peste pietris dale de protectie 60x60x5cm, sapele de panta se vor arma.

Terasa circulabila : Pardoseala terase circulabile: piatra naturala antiderapanta culoare gri; hidroizolare terase circulabile + straturi DDC+ si strat de separare, strat finit terase necirculabile hidroizolatie cu strat de protectie sau- pietris – strat 5 cm grosime

Placa pe sol

– Sapa de egalizare si suport finisaj sistem izo-pat perlitic min. 5 cm;

– Strat separare folie polietilena;

– Termoizolatie polistiren extrudat XPS 10cm;

– Placa beton armat 15 cm grosime;

– Strat separare folie polietilena;

– Termoizolatie polistiren extrudat XPS 20 cm;

– Hidroizolatie membrana HDPE 1,5 cm;

– Beton de egalizare 5-6 cm;

– Umplutura de pietris ≈ 15 cm;

– Pamant natural compactat.

Tamplarie

– tamplarie din aluminiu cu profilul Uf=1,1 W/m²k, cu geam triplu termoizolant;

– rulouri exterioare termoizolante in dreptul golurilor de ferestre.

Instalatii HVAC

Incalzire:

·         Centrala termica proprie

·         Incalzire bai, vestiare, scari si holuri cu radiatoare din otel tip panou compact, respectiv radiatoare tip port-prosop in bai;

·         Distributie agent termic cu conducte din PE-Xa si termoizolate;

·         Incalzire sali de clasa, cabinete medicale, sali multifuntionale, sali de mese – sistem VRF/VRV.

Climatizare:

·         Racire sali de clasa, cabinete medicale, sali multifuntionale, sali de mese – sistem VRF/VRV.

Ventilare mecanica:

·         Sala de mese, cancelarie, secretariat, Sali de clasa – unitati de ventilare si recuperare de caldura aer-aer;

·         Grupuri sanitare, vestiare si dusuri – recuperatoare de caldura aer-aer;

Control fum si gaze fierbinti:

·         Instalatie compusa dintr-un ventilator de introducere amplasat in interiorul spatiului si tubulatura aferenta.

Apa calda de consum:

·         Centrala termica proprie : 2 pompe de caldura aer-apa;

·         Termoizolare tevi folosite la distributia a.c.m.

·         Acumulator/boiler bivalent 1500l cu aport de la pompa de caldura si de la panourile termosolare + rezervor de acumulare de 1500 l.

Instalatii electrice

Curenti tari:

·         Corpuri de iluminat cu module LED

·         In spatii tehnice – corpuri LED liniare sau compacte;

·         Iluminat exterior : corpuri de iluminat pietonal cu sursa LED;

·         Instalatie de semnalizare, alarmare si alertare a incendiilor;

·         Iluminat pentru evacuarea din cladire;

·         Iluminat pentru circulatii;

·         Iluminat impotriva panicii;

·         Iluminat pentru continuarea lucrului;

·         Iluminat pentru marcarea hidrantilor interiori de incendiu;

·         Instalatii de prize si receptori de forta;

·         Sistem de panouri fotovoltaice;

·         Instalatii de protectie si legare la pamant;

Curenti slabi:

·         Instalatii de semnalizare, alarmare si alertare la incendiu;

·         Instalatii de voce-date;

·         Instalatii de cablu TV;

·         Instalatii de sonorizare;

·         Instalatii de supraveghere video;

·         Sistemul BMS.

Instalatii sanitare

Instalatii de alimentare cu apa de consum :

·         Distributia apei reci si calde pentru consum se va realiza cu conducte de distributie din teava PP-R cu insertie de fibra compozita PN10bar, izolata termic, cu izolatie de minim 6 mm grosime;

Instalatii de canalizare:

·         Retelele interioare de canalizare – conducte din PP, pozate aparent;

·         Retelele exterioare de canalizare: canalizarea menajera cu conducte din PVC-U sub adancimea de inghet, canalizarea pluviala cu conducte din PVC-U si camine de canalizare;

Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii:

·         Obiecte sanitare uz general;

·         Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati;

·         Obiecte sanitare pentru copii;

Sisteme surse regenerabile

Instalatie apa calda de consum:

·         8 panouri solare termice (1,20×2,20m);

Instalatie electrica:

·         200 panouri fotovoltaice policristaline x 280Wp

Masuri ISU

·   Hidranti interiori

·   Rezervor de apa amplasat in camera tehnica

·   Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

·   Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind situatia de incendiu

 

Locație: Aleea Parva 3, București 061941

Obiectiv de investiție: în derulare

Descrierea investiției:

 

 

Tipuri de lucrari

Pereti exteriori

·      Pereti exteriori sunt realizati din zidarie BCA, grosime 30 cm si se vor placa la exterior cu vata bazaltica de 30 cm

Terasa

·         Dale minim 5cm alee acces/Strat suport pietris 5 cm

·         Hidroizolatie bituminoasa in 2 straturi

·         Strat de difuzie, decompresie, compensare

·         Beton de panta: sapa slab armata minim 5 cm grosime

·         Strat de separare: folie polietilena

·         Termoizolatie: polistiren expandat 35 cm grosime

·         Strat de difuzie, decompresie, compensare

·         Placa beton armat 17 cm

Placa pe sol

·         Pardoseala: parchet / PVC antibacterian

·         Folie Pee 3 mm grosime / Adeziv

·         Sapa de egalizare si suport finisaj sistem izo-pat perlitic 5 cm

·         Termoizolatie polistirent extrudat 10 cm

·         Placa beton armat 13 cm grosime.

·         Strat separare folie polietilena

·         Termoizolatie polistiren extrudat 20cm

·         Hidroizolatie membrana HDPE 1,5 cm

·         Beton de egalizare 5-6 cm

·         Pietris refuz de ciur 15 cm grosime

·         Pamant compactat aprox.20 cm grosime

·         Pamant natural.

Tamplarie

·         Tamplarie aluminiu cu eficienta energetica ridicata, geam triplu termoizolant, coeficient de izolare termica maxim U’W=1,0 W/M2K, culoare gri inchis – RAL7016.

·         Tamplaria exterioara se va monta la 25 cm fata de fata exterioara a caramidei de BCA intr-un precadru metalic

 

·         Se vor monta rulouri antifoc EI 15′ prevazute cu inchidere automata BMS si manuala.

Instalatii HVAC

·   Incalzire(2 sisteme independente):

·         Sistem 1:  pompe de caldura de 23 kW + radiatoare tip panou din OL pentru incalzirea gr.sanitare, scarilor, coridoarelor, vestiarelor

·         Sistem 2: pompe de caldura de 23 kW + ventiloconvectori pentru incalzire salilor de clasa, cabinetelor medicale, salilor multifunctionale, salilor de mese

·      Distribuția agentului termic se realizează de la un distribuitor /colectoare, amplasate pe fiecare etaj, prin conducte de polietilena reticulată PE-X

 

·         Climatizare

·         Sistem 2 (sistemul descris anterior)

 

·         Ventilare mecanica

Centrale de tratare a aerului cu recuperator de caldura

·   Apa calda de consum:

·      Boiler bivalent ( cu rezistenta electrica) de 1500 l cu aport de la cele 2 pompe de caldura mentionate anterior si de la panourile solare + rezervor de acumulare de 1500 ( 8 bucati 1,20×2,20 m )

·         Distributia apei reci si calde pentru consum se va realiza cu conducte de distributie din teava PP-R,si izolata termic, cu izolatie de minimum 6 mm grosime.

·   Sistem de control a fumului:

·         sisteme independente de desfumare si de                                                                                                                                                                                                                                                             presiune diferențiala

Instalatii electrice

·   Curenti tari – instalatii electrice de:

·         Distributie energie electrica

·         Iluminat interior, normal, de siguranta si de securitate (corpuri de iluminat cu module LED)

·         Prize si forta

·         Panouri fotovoltaice

·         Protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea

·         Masuri de protectie impotriva electrocutarii si PSI

·   Curenti slabi – instalatii electrice de :

·         Detectie si semnalizare incendiu

·         Voce-date

·         TV

·         Sonorizare

·         Supraveghere video

·         Antiefractie

·         BMS (sistem de automatizare)

Instalatii sanitare

·   Instalatii de alimentare cu apa calda de consum:

·         Distributia apei reci si calde pentru consum se va realiza cu conducte de distributie din teava PP-R cu insertie de fibra compozita PN10bar, izolata termic, cu izolatie de minim 6 mm grosime.

 

·   Instalatii de canalizare:

·         Canalizare ape uzate de la grupurile sanitare (conducte din PP)

·         Preluarea condensului

·         Canalizarea apelor pluviale

 

·   Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii:

·         Obiecte sanitare uz general

·         Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

·         Obiecte sanitare pentru copii

·         Baterii cu fotocelula la obiectele sanitare

Sisteme surse regenerabile

·   Instalatie apa calda de consum:

·         8 panouri termosolare + 1 boiler de 1500l

·   Instalatie electrica:

·         190 panouri policristaline x 280Wp

·         Invertor sau sistem de invertoare ON-GRID cu o putere nominala de 54 kW max

Masuri ISU

·   Hidranti interiori

·   Rezervor subteran apa cu statie de pompare

·   Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

·   Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind situatia de incendiu

 

Locație: Str. Obcina Mare 2, București 061593

Obiectiv de investiție: în derulare

Locație: Strada Mihaela Ruxandra Marcu 3, București 061524

Obiectiv de investiție: în derulare

Locație: Strada Dealul Țugulea 35, București 060864
Obiectiv de investiție: în derulare

Descrierea investiției:

 

Data începerii

09.12.2020

 

Termen de execuție

24 luni

 

Data receptiei

 

Tipuri de lucrari

Pereti exteriori

·      Pereti exteriori sunt realizati din zidarie BCA(cf dispozitie de santier nr 01 din 19.02.2021), grosime 30 cm si se vor placa la exterior cu vata bazaltica de 30 cm

Terasa

·      Sapă slab armată (protecție hidroizolație)

·      hidroizolație – membrane bitum aditivat în doua straturi

·      Strat difuzie-decompresiune-compensare

·      Sapă slab armată mortar de ciment 3-4cm

·      Strat separație din folie de polietilena

·      Termoizolație 35cm – POLISTIREN EXTRUDAT

·      Barieră de vapori (folie polietilenă)

·      Strat difuzie cu deflectoare la 100mp

·      Beton de panta 2-7cm

·      Placă BA 13 cm

Placa  pe sol

·      Pardoseală interioară (gresie antiderapantă, parchet laminat)

·      Sapă în grosime variabilă

·      Placă de beton armat 13cm grosime

·      Folie polietilenă

·      Termoizolatie polistiren extrudat de 20cm grosime, clasa de reacție la foc Bs2-d0, conductivitate termica λ=0,035W/mK, rezistenta la compresiune CS (10/Y) 500 ≥150kPa folie polietilenă

·      Strat rupere capilaritate pietris cu nisip 20cm

·      Umplutură pământ compactat

·      Pământ natural

Tamplarie

·      Tamplarie de aluminiu cu profilul Uf=1,1W/m2k, cu geam termoizolant triplex

·      Tamplariile de la incaperile principale vor fi protejate la exterior cu termostouri actionate manual si electric de catre sistemul BMS

·      Rulourile exterioare trebuie sa fie rulouri termoizolante cu caseta adaptata a fi înglobata in elementele de construcție

Instalatii HVAC

·   Incalzire(2 sisteme)

·         Sistemul 1: pompe de caldura aer-apa de 23 Kw+centala termoelectrica+ corpuri de incalzire tip panou compact Ol

·         Sistemul 2: instalatie de incalzire cu ventiloconvectoare

·   Climatizare:

·          Ventiloconvectoare necarcasate de plafon

·      Ventilare mecanica:

·         Centrale de tratare a aerului cu recuperator de caldura

·   Apa calda de consum:

·         Pentru producere a.c.m. va fi folosit un boiler bivalent 2000 l cu aport de la pompa de caldura si de la panourile termosolare ( 14 bucati 1,20×2,20 m )

·          Distributia retelei de apa se va executa din polietilena

Instalatii electrice

·   Curenti tari – instalatii electrice de:

·         Distributie energie electrica

·         Iluminat interior, normal, de siguranta si de securitate (corpuri de iluminat cu module LED)

·         Prize si forta

·         Panouri fotovoltaice

·         Protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea

·         Masuri de protectie impotriva electrocutarii si PSI

 

·   Curenti slabi – instalatii electrice de :

·         Detectie si semnalizare incendiu

·         BMS (sistem de automatizare)

·         Grup electrogen

Instalatii sanitare

·   Instalatii de alimentare cu apa de consum:

·         Distributia retelei de apa se va executa din polietilena

·   Instalatii de canalizare:

·         Canalizare ape uzate de la grupurile sanitare (conducte din PVC-KG)

·         Preluarea condensului

·         Canalizarea apelor pluviale

 

·   Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii:

·         Obiecte sanitare uz general

·         Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

·         Obiecte sanitare pentru copii

·         Baterii cu fotocelula la obiectele sanitare

Sisteme surse regenerabile

·   Instalatie apa calda de consum:

·         14 panouri termosolare + 1 boilere de 2000l

·   Instalatie electrica:

·         82 panouri policristaline x 280Wp

Masuri ISU

·         Hidranti interiori

·         Rezervor subteran apa cu statie de pompare

·         Hidranti exteriori

·         Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

·         Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind situatia de incendiu

 

Locație: Strada Fabricii 22, București 060824

Obiectiv de investiție: în derulare

Descrierea investiției:

Data începerii

09.12.2020

Termen de execuție

24 luni

Data receptiei

Tipuri de lucrari

Pereti exteriori

·         Pereti exteriori sunt realizati din zidarie BCA, grosime 30 cm si se vor placa la exterior cu vata bazaltica de 30 cm

Terasa

 

·       Dale minim 5cm alee acces/Strat suport pietris 5 cm

·       Hidroizolatie bituminoasa in 2 straturi

·       Strat de difuzie, decompresie, compensare

·       Beton de panta: sapa slab armata minim 5  cm grosime

·       Strat de separare: folie polietilena

·       Termoizolatie: polistiren expandat 35 cm grosime

·       Strat de difuzie, decompresie, compensare

·       Placa beton armat 22 cm

Placa pe sol

·         Pamant natural compact + pietris aprox 20 cm + beton de egalizare 5-6 cm + hidroizolatie membrana hdpe 1.5 cm + polistiren XPS 300L 20 cm + strat separare folie polietilena + placa beton armat 15 cm + polistiren XPS 300 L 10 cm + strat separare folie polietilena + sistem izo-pat perlitic 4 cm + sapa de egalizare + Folie PEE 3 MM grosime

Tamplarie

·         Tamplarie de aluminiu cu profilul Uf=1,1 W/m2K, cu geam triplu termoizolant , minim Uw=1 W/m2K, cu bagheta dintre foile de geam de tip „bagheta calda”

·         Ferestrele mobile vor avea contactor pentru intreruperea instalatiei de climatizare atunci cand sunt deschise

·         Tamplaria exterioara se va monta la 25 cm fata de fata exterioara a caramidei de BCA intr-un precadru metalic

·         Se vor monta rulouri antifoc E115′ prevazute cu inchidere automata BMS si manuala.

Instalatii HVAC (incalzire) + preparare acm

·           Incalzire (2 sisteme independente):

·         Sistem 1: pompe de caldura de 23 kW + radiatoare tip panou din OL pentru incalzireagr.sanitare, scarilor, coridoarelor, vestiarelor

·         Sistem 2: pompe de caldura de 23 kW + ventiloconvectori pentru incalzire salilor de clasa, cabinetelor medicale, salilor multifunctionale, salilor de mese

·      Distribuția agentului termic se realizează prin conducte de polietilena reticulată PE-X

 

·         Climatizare

·         Sistem 2 (sistemul descris anterior)

 

·         Ventilare mecanica

·         centrale de tratare a aerului cu recuperator de caldura

 

·   Apa calda de consum:

·         Boiler bivalent ( cu rezistenta electrica) de 1500 l cu aport de la pompele de caldura mentionate anterior si de la panourile solare + rezervor de acumulare de 1500 l

·         Distributia apei reci si calde pentru consum se va realiza cu conducte de distributie din teava PP-R,si izolata termic, cu izolatie de minimum 6 mm grosime.

·   Sistem de control a fumului:

·         Sisteme independente de desfumare si de                                                                                                                                                                                                                                                             presiune diferențiala

Instalatii electrice

·         Curenti tari – instalatii electrice de:

·         Distributie energie electrica

·         Iluminat interior, normal, de siguranta si de securitate (corpuri de iluminat cu module LED)

·         Prize si forta

·         Panouri fotovoltaice

·         Protectie impotriva supratensiunilor atmosferice sau din retea

·         Masuri de protectie impotriva electrocutarii si PSI

 

·         Curenti slabi – instalatii electrice de :

·         Detectie si semnalizare incendiu

·         Voce-date

·         TV

·         Sonorizare

·         Supraveghere video

·         Antiefractie

·         BMS (sistem de automatizare)

 

Instalatii sanitare

·         Instalatii de alimentare cu apa de consum :

·         Distributia apei reci si calde pentru consum se va realiza cu conducte de distributie din teava PP-R cu insertie de fibra compozita PN10bar, izolata termic, cu izolatie de minim 6 mm grosime.

 

·         Instalatii de canalizare:

·         Canalizare ape uzate de la grupurile sanitare (conducte din PP)

·         Preluarea condensului

·         Canalizarea apelor pluviale

 

·         Echiparea cu obiecte sanitare si accesorii:

·         Obiecte sanitare uz general

·         Obiecte sanitare pentru persoane cu dizabilitati

·         Obiecte sanitare pentru copii

·         Baterii cu fotocelula la obiectele sanitare

Sisteme surse regenerabile

·         Instalatie apa calda de consum:

·         8 panouri solare termice

·         Sistem de panouri fotovoltaice

·         190 panouri policristaline x 280 Wp

·         Invertor sau sistem de invertoare ON-GRID cu o putere nominala de 54 kW max

Masuri ISU

·         Hidranti interiori

·         Rezervor subteran apa cu statie de pompare

·         Instalatie electrica de detectare, semnalizare si avertizare in caz de incendiu

·         Masuri arhitecturale impuse de legislatia privind situatia de incendiu

Episodul 1 – n-ZEBi iti prezinta ce este eficiența energetica și care sunt soluțiile

Episodul 2- n-ZEBi te invata ce este o cladire NZEB

 

Episodul 3 - nZebi te învață despre interiorul unei clădiri eficiente

 

Episodul 4 - nZEBi te învață care sunt beneficiile unei astfel de investiții

 

Episodul 5 – nZebi Fii cavaler n-ZEBi și protejează planeta

 • Cunostintele eleviilor in domeniul energiei au fost insusite mult mai usor, datorita explicarii eficiente prin comunicare pe intelesul lor, dar si prin realizarea machetei.
 • Apreciez inițiativa, am avut ocazia să văd la lucru oameni minunați, dedicați și care inspiră buna activitate antrenanta si folositoare.
 • Mulțumesc echipei de lucru care ,cu zambetul pe buze și multă implicare,au fost alături de micii mei curioși!
 • Activitatea a fost foarte utila, bine pregatita si mai ales apreciata de copii.Informatiile oferite pe baza jocului didactic au fost punctul forte. Apreciez in mod deosebit prestatia formatorului care a dovedit tact pedagogic in munca cu elevii.
 • Suntem foarte norocoși pentru că ne-ați vizitat. Copiii, părinții și eu bineînțeles am fost foarte încântați de această experiență minunată și rezultatele nu întârzie să apară din partea celor mici după cele învățate alături de n-ZEBi.
 • Este o activitate foarte frumoasă, interesantă și educativă. Munca în echipă i-a făcut să se înțeleagă foarte bine și să-și dozeze materialele și timpul de lucru în asa fel încât să aibă un rezultat mai mare decât și l-au închipuit. Prin cunoștințele furnizate de formatori, copiii au înțeles pașii prin care școală noastră a fost renovată asa de frumos și econom și vor avea grijă mai mare de mediul înconjurător.
 • Atelierele au dat sens construcției/reabilitării: știm de unde am plecat, știm încotro ne îndreptăm și știm DE CE.
 • Activitățile derulate de Primaria Sectorului 6 au fost o experiența frumoasa, in care atât copii cât si cadrele didactice au participat la un atelier, de unde au dobandit informații in ceea ce privește protecția mediului si economisirea energie.