Home

Spitalul Sectorului 6

Mari proiecte de investiții

Spitalul Sectorului 6

Sectorul 6 nu a avut niciodată un spital generalist. Până acum! Se construiește pe Bd. Timișoara, nr. 101E, pe o suprafață de 30.413 mp.

Spitalul Sectorului 6 va avea 307 paturi (275 de spitalizare continuă și 50 cu spitalizare de zi), 75 de cabinete ambulatoriu, 8 săli de operații, 7 săli de nașteri și compartiment de primiri urgențe.

Ca specialități, va avea: Cardiologie, Neurologie, Ortopedie, Oncologie, Obstetrică, Ginecologie, Unitate de Terapie Intensivă, Unitate Critică Cardiacă, Neonatologie și Chirurgie. Va deservi, în principal, sectorul nostru.

Valoarea investiției este estimată la 145,8 milioane de euro, jumătate din această sumă fiind asigurată printr-un credit extern la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei. La începutul lunii iulie 2023, Consiliul Local al Sectorului 6 a aprobat contractarea unui împrumut rambursabil în valoare de până la 73 milioane de euro de la Banca de Dezvoltare.

Această instituție a analizat și evaluat proiectul cu maximă rigurozitate timp de mai bine de un an (2022). „De ce vreau să lucrăm cu ei, dincolo de bani? Pentru că pun condiții esențiale, oferă expertiză (experți în construirea și managementul spitalelor) și pentru că ne vor monitoriza la sânge. Ei nu finanțează prostii, ci doar proiecte temeinic întocmite”, a explicat primarul Ciprian Ciucu.

Împrumutul îl vom rambursa în timp și tot în timp vom avea grijă să atragem bani europeni nerambursabili, cu ajutorul cărora să decontăm cheltuieli și să reducem povara financiară.

Stadiul lucrărilor

  • Până la finalul anului 2023, am finalizat studiul de fezabilitate și am aprobat în Consiliul Local Sector 6 indicatorii tehnico-economici.
  • De asemenea, am întocmit documentația urbanistică necesară acestui proiect, un Plan Urbanistic de Detaliu, și acesta aprobat.
  • Am finalizat documentațiile tehnice și am încheiat contractele pentru devierea rețelelor care afectează terenul - liniile de înaltă tensiune și conductele de gaz. Am semnat contractele de execuție, iar lucrările de deviere se află în desfășurare.
  • Concomitent cu aceste lucrări în teren, suntem în procedură de achiziție a unui expert tehnic extern, specializat pe acest tip de proiect de investiții, care să realizeze caietul de sarcini pentru Proiectare, Execuție, Echipare și Mentenanță. Acest caiet de sarcini va sta la baza licitației pentru realizarea fizică a spitalului.

Lucrările ar putea dura 3-4 ani.