Home

Proiectul „SMART 6 – Planificare Strategică pentru Transformare Digitală și Energie Verde”, SMIS 15574

PROIECT

Proiectul „SMART 6 – Planificare Strategică pentru Transformare Digitală și Energie Verde”, SMIS 15574

2023-02-22

Primăria Sectorului 6 implementează, în perioada 2 septembrie 2022 – 1 septembrie 2023, „SMART 6 – Planificare Strategică pentru Transformare Digitală și  Energie Verde”, SMIS 155741. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Valoarea totală a proiectului este de 3.653.288,40 lei, din care 3.580.222,63 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Anunţ de selecţie membri pentru cluster-ul de inovare SMART 6 – publicat în 27.07.2023

 

Erată: data de depunere a dosarelor pentru selecție se prelungește până la 22.08.2023

Rezultat selecție membri – cluster de inovare SMART6 (publicat în 29.08.2023)

În urma procesului de selecției a candidaturilor depuse pentru participarea la activitățile clusterului de inovare SMART6, au fost declarate admise următoarele persoane:

 • Mediul neguvernamental:
  • Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă (ACDD) – un candidat admis
  • Asociația ÎntreVecini – un candidat admis
  • Sustainable Amsterdam – un candidat admis
  • Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transportul Public București –Ilfov – un candidat admis  
 • Mediul universitar și de cercetare:
  • Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Informatică – un candidat admis
  • Institutului National de Cercetare-Dezvoltare în Construcții, Urbanism si Dezvoltare Teritoriala Durabila INCD URBAN-INCERC – un candidat admis
  • Universitatea Politehnica din București – 2 candidati admiși
  • Universitatea Alexandru Ioan Cuza (Iași) – un candidat admis  
 • Mediul de afaceri:
  • ASCORP REȚELE ELECTRICE SRL – un candidat admis
  • Cooperativa de Energie – un candidat admis
  • ELECON SRL – un candidat admis
  • Fonduri Structurale (Grupul pentru Consultanță și Dezvoltare DCG SRL) – un candidat admis
  • INETUM ROMANIA SRL – un candidat admis
  • INETUM ROMANIA SRL – un candidat admis
  • METAPOLIS ARHITECTS – un candidat admis
  • S.C. SIMTEL TEAM S.A – un candidat admis
  • SC URBASOFIA SRL  – 2 candidați admiși
  • Network One Distribution S.R.L. – un candidat admis.

Anunț 29.08.2023: Întrucât nu au fost depuse suficiente candidaturi pentru anumite domenii, damarăm etapa a doua a selecției, în perioada 29.08.2023 – 01.09.2023. Condițiile și actele necesare sunt aceleași ca în anunțul de selecție de mai sus.

Rezultat selecție membri – cluster de inovare SMART6 (publicat în 06.09.2023)

În urma procesului de selecție a candidaturilor depuse pentru participarea la activitățile clusterului de inovare SMART6, au fost declarate admise următoarele instituții:

 • Mediul neguvernamental:
  • Fundația „Freedom House INC” – 1 reprezentant;
  • Asociația Română a Apei – 1 reprezentant;
 • Mediul universitar și de cercetare:
  • Universitatea „Spiru Haret” – 3 reprezentanți;
  • Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu” – 1 reprezentant;
 • Mediul de afaceri:
  • SGEG Trading SRL – 1 reprezentant;
  • SC SETKO IMPEX SRL – 1 reprezentant;
  • Cooperativa de Energie – 1 reprezentant.

Comunicate de presă

Obiectivul proiectului este consolidarea capacității administrative a Sectorului 6 al Municipiului București și simplificarea procedurilor prin dezvoltarea de strategii locale în domeniul transformării digitale și al energiei verzi, prin digitalizarea arhivei instituționale și prin îmbunătățirea competențelor personalului implicat în aceste domenii.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. Dezvoltarea capacității de planificare strategică la nivelul primăriei S6 prin elaborarea strategiilor pentru transformare digitala si pentru energie verde, ale Sectorului 6 al Municipiului București.
 2. Retro-digitalizarea a 462 metri liniari de documente din arhiva instituțională și instruirea personalului de specialitate.
 3. Dezvoltarea cunoștințelor și abilităților personalului instituției în domeniul planificării strategice prin acțiuni de instruire, schimb de experiență și bune practici cu alte autorități publice locale de la nivel național și din alte state membre UE.

Rezultate preconizate sunt:

 1. „Clusterul de inovare” – instrument inovativ de planificare strategică participativă în domeniul transformării digitale si al energiei verzi, constituit si operațional;
 2. Strategie locală pentru Transformare Digitală, elaborată și aprobată la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București;
 3. Strategie locală pentru Energie Verde, elaborată și aprobată la nivelul Sectorului 6 al Municipiului București;
 4. Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate;
 5. Cunoștințe si abilitați ale personalului din autoritățile si instituțiile publice locale îmbunătățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific.

Informații suplimentare se pot obține pe adresa de e-mail fonduriexte[email protected] sau de la numărul de telefon 0376 204 319.