Home

Hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. Sector 6 nr. 206/08.10.2009 privind participarea la Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi cu proiectul „Amenajare parc A.N.L. Brâncuşi